INFORMAŢII/INFORMATION

ANUL UNIVERSITAR 2021/2022

Semestrul 1

Programarea examenelor din semestrul I / The winter exam planning:

Anul 1 Matematică şi Matematică informatică (română) - Algebră 1 (Algebră liniară) apasă aici

1st Year Mathematics Computer Science (English) - Algebra 1 (Linear Algebra) press here

Metode moderne în predarea matematicii - Teme de algebră I (pentru perfecţionarea profesorilor) apasă aici

Informaţii importante cu privire la desfăşurarea examenelor din aceasta sesiune sunt disponibile în rubrica Files a echipei aferente fiecărui curs şi aici. Necunoaşterea acestor informaţii poate duce la imposibilitatea participării la examen.

In the Files section of each course team and here you can find important information concerning this winter exams. Students which are not aware of this information might not be able to attend the exam.

CONSULTAŢII: Microsoft Teams - LUNI 8.25-9.20 şi VINERI 11.10-12.05
(cu programare prealabilă prin e-mail; în răspunsul la e-mail vă voi indica şi echipa)


OFFICE HOURS: Microsoft Teams - MONDAYS 8.25-9.20 and FRIDAYS 11.10-12.05
(appointments by e-mail; I will indicate the team in a reply to your e-mail)


În acest semestru ne întâlnim la curs prin intermediul platformei Microsoft Teams. Materialele şi informaţiile necesare bunei desfăşurări a activităţilor didactice vor fi încărcate în rubrica Files a fiecărei echipe. Eventualele probleme pot fi semnalate prin e-mail la adresa disponibilă pe pagina mea web. / This semester our course take place on Microsoft Teams. All the necessary class materials and information will be uploaded in the Files section of each team. If some problem occurs, you can send me an e-mail to the address available on my web page.

Link-urile şi codurile de acces sunt: / The links and the access codes are:

Anul 1 Matematică şi Matematică informatică (română) - Algebră 1 (Algebră liniară)
Echipa cursului: Curs Algebra 1 Mate & Mate-Info - 2021/2022, code: bc93jqt
(Acesta e link-ul pe care îl puteţi folosi dacă (şi numai dacă) nu reuşiţi înscrierea pe baza codului.)
Aici se vor desfăşura şi consultaţiile aferente cursului Algebră 1 (Algebră liniară).

Echipa grupei 111: Grupa 111 - 2021/2022, code: hlcbmfu
(Acesta e link-ul pe care îl puteţi folosi dacă (şi numai dacă) nu reuşiţi înscrierea pe baza codului.)
Aici se vor desfăşura activităţile de tutoriat şi ale grupei 111 şi, la nevoie, seminarul de algebră liniară al grupei 111.
-- Orar tutoriat: VINERI 10.15-11.10 o dată la două săptămâni începând cu săptămâna a doua (cu semnalarea prealabilă prin e-mail a eventualelor probleme de discutat)

Echipa Algebra 1 seminar - Madalina Moga 2021/2022, code: mgcytiw
(Acesta e link-ul pe care îl puteţi folosi dacă (şi numai dacă) nu reuşiţi înscrierea pe baza codului.)
Aici se vor desfăşura consultaţiile coordonate de Mădălina Moga şi, la nevoie, seminariile de algebră liniară al grupelor 311, 312, 314 şi 315.

Echipa Algebra 1 - seminar Chiru Iulia - 2021/2022, code: 2sksrku
(Acesta e link-ul pe care îl puteţi folosi dacă (şi numai dacă) nu reuşiţi înscrierea pe baza codului.)
Aici se vor desfăşura consultaţiile coordonate de Iulia Chiru şi, la nevoie, seminariile de algebră liniară al grupelor 313 şi 316.

Metode moderne în predarea matematicii - Teme de algebră I (pentru perfecţionarea profesorilor)
Echipa grupei 143: code: 7wxz1qy
(Acesta e link-ul pe care îl puteţi folosi dacă (şi numai dacă) nu reuşiţi înscrierea pe baza codului.)
Aici se vor desfăşura cursul şi seminarul Teme de algebră I (pentru perfecţionarea profesorilor).

1st Year Mathematics Computer Science (English) - Algebra 1 (Linear Algebra)
Course Team: 2021/2022 Algebra 1 Course, code: 3gj5v1x
(If (and only if) you cannot join the team with the code, here is the link.)
This team will also be used for office hours.

If necessary, the following teams will be used for seminars:
-- 2021/2022 Group 811: code: 1xyc0h6 (If (and only if) you cannot join the team with the code, here is the link.)
-- 2021/2022 Group 812: code: 8l7u62p (If (and only if) you cannot join the team with the code, here is the link.)
-- 2021/2022 Group 813: code: p69hb9v (If (and only if) you cannot join the team with the code, here is the link.)

Material didactic/Learning Resources

Anul I

Algebră 1 (Algebră liniară)

Lista 1 -- Grupuri
Lista 2 -- Inele şi corpuri
Lista 3 -- Matrici şi determinanţi
Lista 4 -- Sisteme de ecuaţii liniare I
Lista 5 -- Spaţii vectoriale. Subspaţii
Lista 6 -- Transformări liniare
Lista 7 -- Independenţă liniară. Baze
Lista 8 -- Dimensiune
Lista 9 -- Transformări liniare şi matrici
Lista 10 -- Transformări elementare asupra unei matrici
Lista 11 -- Sisteme de ecuaţii liniare II
Lista 12 -- Vectori şi valori proprii. Diagonalizabilitate
Lista 13 -- Forme biliniare. Forme pătratice

Algebră 2 (Structuri algebrice de bază)

Lista 1 -- Grupuri. Omomorfisme
Lista 2 -- Subgrupuri
Lista 3 -- Ordinul unui element
Lista 4 -- Subgrupuri normale. Grupuri factor
Lista 5 -- Teoreme de izomorfism pentru grupuri
Lista 6 -- Grupuri de permutări
Lista 7 -- Determinarea grupurilor de ordin cel mult 10
Lista 8 -- Probleme diverse I
Lista 9 -- Inele şi corpuri
Lista 10 -- Subinele şi subcorpuri
Lista 11 -- Omomorfisme
Lista 12 -- Ideale. Inele factor
Lista 13 -- Probleme diverse II
Lista 14 -- Probleme diverse III

Master didactic

Teme de algebră I (pentru perfecţionarea profesorilor) -- Note de curs (şi seminar)

Principiul sumei, principiul produsului, aranjamente, permutări, combinări (cu şi fără repetiţie)
Binomul lui Newton, formula multinomului, principiul cutiei
Principiul includerii şi excluderii, aplicaţii

Teme de algebră III (pentru perfecţionarea profesorilor)

Course 1 (in Romanian)
Course 2 (in Romanian)
Course 3 (in Romanian)
Course 4 (full version) Curs 4 (variantă prescurtată în limba română)
Course 5 (short version) Curs 5 (varianta completă în limba română)
Course 6 (short version) Curs 6 (varianta completă în limba română)
Course 7 (short version) Curs 7 (varianta completă în limba română)
Course 8 (short version) Curs 8 (varianta completă în limba română)
Course 9 (short version) Curs 9 (varianta completă în limba română)
Course 10 (short version) Curs 10 (varianta completă în limba română)
Course 11+12 (in Romanian)
Bibliography (in Romanian)

Licenţă

S. Breaz, C. Pelea, I. Purdea, Indrumar pentru studenţii specializărilor Matematică şi Matematică informatică pentru pregătirea licenţei
S. Crivei, C. Pelea, Algebra (A Handbook for Final Exam Preparation)