INFORMAŢII/INFORMATION

ANUL UNIVERSITAR 2022/2023

Semestrul 1

Programarea examenelor din semestrul I / The winter exam planning:

Anul 1 Matematică şi Matematică informatică (română) - Algebră 1 (Algebră liniară) apasă aici

Informaţii importante cu privire la desfăşurarea examenelor de algebra liniara din sesiunea de restanţe sunt disponibile în rubrica Files a echipei aferente cursului Algebră 1 din acest semestru şi aici. Necunoaşterea acestor informaţii poate duce la imposibilitatea participării la examen.

Informaţii importante cu privire la desfăşurarea examenelor de algebra liniara din aceasta sesiune sunt disponibile în rubrica Files a echipei aferente cursului Algebră 1 din acest semestru şi aici. Necunoaşterea acestor informaţii poate duce la imposibilitatea participării la examen.

1st Year Mathematics Computer Science (English) - Algebra 1 (Linear Algebra) press here (then reload the page to see the last version)

In the Files section of this semester Algebra 1 course team and here you will find important information concerning this winter linear algebra retake session. Students which are not aware of this information might not be able to attend the exam.

In the Files section of this semester Algebra 1 course team and here you can find important information concerning this winter linear algebra exams. Students which are not aware of this information might not be able to attend the exam.

Metode moderne în predarea matematicii - Teme de algebră I (pentru perfecţionarea profesorilor) apasă aici

Informaţii importante cu privire la desfăşurarea examenului Teme de algebră I (pentru perfecţionarea profesorilor) din aceasta sesiune sunt disponibile în rubrica Files a echipei aferente cursului din acest semestru şi aici. Necunoaşterea acestor informaţii poate duce la imposibilitatea participării la examen.

CONSULTAŢII: Microsoft Teams - JOI 15-17
(cu programare prealabilă prin e-mail; în răspunsul la e-mail vă voi indica şi echipa)


OFFICE HOURS: Microsoft Teams - THURSDAYS 15-17
(appointments by e-mail; I will indicate the team in a reply to your e-mail)


Materiale şi informaţii necesare bunei desfăşurări a activităţilor didactice vor fi încărcate în pe platforma Microsoft Teams în rubrica Files a fiecărei echipe. Eventualele probleme pot fi semnalate prin e-mail la adresele disponibile pe pagina mea web. / Some necessary class materials and information will be uploaded on Microsoft Teams in the Files section of each team. If some problem occurs, you can send me an e-mail to the addresses available on my web page.

Link-urile şi codurile de acces sunt: / The links and the access codes are:

Anul 1 Matematică şi Matematică informatică (română) - Algebră 1 (Algebră liniară)
Echipa cursului: Cursuri Algebra 1 - 2022/2023, code: c6jzgyj
(Acesta e link-ul pe care îl puteţi folosi dacă (şi numai dacă) nu reuşiţi înscrierea pe baza codului.)
Aici se vor desfăşura şi consultaţiile aferente cursului Algebră 1 (Algebră liniară).

Echipa grupei 111: Grupa111 - Algebra 1 & Tutoriat - 2022/2023, code: k0dzzlk
(Acesta e link-ul pe care îl puteţi folosi dacă (şi numai dacă) nu reuşiţi înscrierea pe baza codului.)
Aici se vor desfăşura activităţile de tutoriat şi ale grupei 111 şi, la nevoie, seminarul de algebră liniară al grupei 111.
-- ORAR TUTORIAT: LUNI 8-9 o dată la două săptămâni în săptămânile impare (sau oricând apare vreo problemă la rezolvarea căreia pot ajuta) cu semnalarea prealabilă prin e-mail a eventualelor probleme de discutat/rezolvat

Echipa grupei 311: Grupa311 - Algebra 1 - 2022/2023, code: 37705so
(Acesta e link-ul pe care îl puteţi folosi dacă (şi numai dacă) nu reuşiţi înscrierea pe baza codului.)
Aici se va desfăşura, la nevoie, seminarul de algebră liniară al grupei 111.

Metode moderne în predarea matematicii - Teme de algebră I (pentru perfecţionarea profesorilor)
Echipa grupei 143: code: fn2r0cq
(Acesta e link-ul pe care îl puteţi folosi dacă (şi numai dacă) nu reuşiţi înscrierea pe baza codului.)
Aici se vor desfăşura consultaţiile şi, la nevoie, cursul şi seminarul Teme de algebră I (pentru perfecţionarea profesorilor).

1st Year Mathematics Computer Science (groups 811, 812 and 813) - Algebra 1 (Linear Algebra)
Course Team: Algebra 1 Courses - 2022/2023, code: 8ae3bwf
(If (and only if) you cannot join the team with the code, here is the link.)
This team will also be used for office hours and, if necessary, the team will also be used for teaching activities.

Material didactic/Learning Resources

Anul I

Algebră 1 (Algebră liniară)

Lista 1 -- Grupuri
Lista 2 -- Inele şi corpuri
Lista 3 -- Matrici şi determinanţi
Lista 4 -- Sisteme de ecuaţii liniare I
Lista 5 -- Spaţii vectoriale. Subspaţii
Lista 6 -- Transformări liniare
Lista 7 -- Independenţă liniară. Baze
Lista 8 -- Dimensiune
Lista 9 -- Transformări liniare şi matrici
Lista 10 -- Transformări elementare asupra unei matrici
Lista 11 -- Sisteme de ecuaţii liniare II
Lista 12 -- Vectori şi valori proprii. Diagonalizabilitate
Lista 13 -- Forme biliniare. Forme pătratice

Algebră 2 (Structuri algebrice de bază)

Lista 1 -- Grupuri. Omomorfisme
Lista 2 -- Subgrupuri
Lista 3 -- Ordinul unui element
Lista 4 -- Subgrupuri normale. Grupuri factor
Lista 5 -- Teoreme de izomorfism pentru grupuri
Lista 6 -- Grupuri de permutări
Lista 7 -- Determinarea grupurilor de ordin cel mult 10
Lista 8 -- Probleme diverse I
Lista 9 -- Inele şi corpuri
Lista 10 -- Subinele şi subcorpuri
Lista 11 -- Omomorfisme
Lista 12 -- Ideale. Inele factor
Lista 13 -- Probleme diverse II
Lista 14 -- Probleme diverse III

Master didactic

Teme de algebră I (pentru perfecţionarea profesorilor) -- Note de curs (şi seminar)

Principiul sumei, principiul produsului, aranjamente, permutări, combinări (cu şi fără repetiţie)
Binomul lui Newton, formula multinomului, principiul cutiei
Principiul includerii şi excluderii, aplicaţii

Teme de algebră III (pentru perfecţionarea profesorilor)

Course 1 (in Romanian)
Course 2 (in Romanian)
Course 3 (in Romanian)
Course 4 (full version) Curs 4 (variantă prescurtată în limba română)
Course 5 (short version) Curs 5 (varianta completă în limba română)
Course 6 (short version) Curs 6 (varianta completă în limba română)
Course 7 (short version) Curs 7 (varianta completă în limba română)
Course 8 (short version) Curs 8 (varianta completă în limba română)
Course 9 (short version) Curs 9 (varianta completă în limba română)
Course 10 (short version) Curs 10 (varianta completă în limba română)
Course 11+12 (in Romanian)
Bibliography (in Romanian)

Licenţă

S. Breaz, C. Pelea, I. Purdea, Indrumar pentru studenţii specializărilor Matematică şi Matematică informatică pentru pregătirea licenţei
S. Crivei, C. Pelea, Algebra (A Handbook for Final Exam Preparation)