Facultatea de Matematica si Informatica
2024 februarie 29, Joi
Curriculum vitae Europass


Curriculum vitae

Europass

 

 

 

 

 

Informaţii personale

 

 

Nume / Prenume

     Soós Anna

 

 

Adresă(e)

 VIIA-3,  Donath str., 400300 Cluj Napoca, Romania

 

Telefon(oane)

 +40742917015

 

Mobil:

0742917015

 

Fax(uri)

+40264591906

 

E-mail(uri)

asoos@math.ubbcluj.ro

 

 

 

 

Naţionalitate(-tăţi)

cetăţenia: română, naţionalitatea: maghiară

 

 

 

 

Data naşterii

08.11.1959

 

 

 

 

Sex

Feminin

 

 

 

 

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional

Universitatea Babes Bolyai, Facultatea  de Matematică şi Informatică

Matematician

 

Experienţa profesională

 

 

 

 

·      2012 – prorector responsabil de linia maghiară şi de curriculum.

·      2008 – 2012  prodecan,  Facultatea de Mathematică şi Informatică

·       2005 – conferentiar, Facultatea de Mathematică şi Informatică

·      1997 – 2005    - lector, Facultatea de Mathematică şi Informatică

·      1991 – 1997 - profesor de matematică – Colegiul National Székely Mikó Sf. Gheorghe

·      1982 – 1991 -- profesor de matematică - Liceul Nr.1. Tg. Secuiesc.

 

  Materii predate:

·      Teoria probabilităţilor

·      Statistică matematică

·      Inteligenţă artificială

·      Programare logică şi funcţională

·      Procese stocastice şi fractali

·      Metode de căutare stocastice

·      Analiza fenomenelor stocastice

 

  Domenii de cercetare:

·      fractali deterministici si stocastici,

·      procese stocastice, mişcări browniene

·      ecuaţii diferenţiale stocastice

·      omogenizare pe fractali

·      analiză stocastică

 

Participări la programe de cercetare :

·      FP7, MASCIL, 2013-2016, member of the research project MASCIL (Mathematics and Science for Life), FP7, nr. 320696

·      ERASMUS IP project, 2012-2013, coordinator of DSL2013 project, nr.10/31.08.2012

·      FP7, Primas, 2010-2013, Promoting Inquiry in Mathematics and Science education Across Europe, coordinator University Freiburg

·      Commenius programme, 2007-2010 Developing Quality in Mathematics Education II, 134312-DE-2007-CMP, coordinator  

·      CEEX programme, Viasan, 2006-2008, Hatieganu Medical University, Babes-Bolyai University

·      Bolyai Research Fellowship, 2003-2006, Analysis on fractals and random fractals

·      Sapientia Research Grant, 2003-2004, Asymptotical analysis and variational problems, director prof. dr.Kolumbán József.

·      Sapientia Research Grant, 2003-2004, Fractal functions and applications, grant director.

·      Sapientia Research Grant, 2002-2003, Dynamical systems with applications, director prof. dr. Kolumbán József.

·      Arany Janos Research Grant, 2001-2002, Nonlinear analysis, director prof dr. Kolumbán József.

·      Romanian Ministry of Education, T1/355, 2004,2005, 2006, Approximation, numerical and probabilistic methods, director prof. dr. Octavian Agratini.

·      Romanian Ministry of Education, T82/1072, 2001,2002,2003, Approximation methods and numerical analysis, director prof. dr. Octavian Agratini.

·      WorldBank Project Grant, cod 87, 2001-2003, Approximations theory and numerical analysis director, prof. dr.Gheorghe Coman.

·      Romanian Ministry of Education, T23/294, 1999, 2000, Interpolatory, combinatory, and probabilistic methods in approximation theory, director prof. dr. Gheorghe Coman.

 

Profesor invitat:

 2008, 2009, 2010, 2011  AUST, Afrikan University of Science and Technology, Abuja, Nigeria

 

Societăţi profesionale din care fac parte:

·      Romanian Mathematical Society.

·      SIAM

·      Gesellschaft fur Angewandte Mathematik und Mechanik.

·      IMS Istitute of Mathematical Statisitcs

·      Bernoulli Society

·      ISI

·      INFORMS/Applied Probability Society

·      Hungarian Operational Research Society

·      Romanian Society for Probabilists and Statisticiens

·      The Society for Hungarian Technical Science in Transylvania EMT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educaţie şi formare

a.  2002, - doctorat – universitatea Babes-Bolyai: Lucrarea:

Random fractals using contraction methods in probabilistic metric spaces

 

b. 1994-1996 – Universitatea Eotvos Lorand, Budapesta, Facultatea de Ştiinte ale Naturii, sectia Profesor de informatică

 

c. 1978-1982 – UniversitateaBabes-Bolyai, Facultatea de Mathematica - Cluj-

Napoca, Romania

 

Studii si cercetari in strainatate:

·      1998-99 Rényi Institute, Budapest, PhD fellowship of Hungarian Academy of Science, (10 months)

·      1999  Eötvös Lóránd  University, Budapest, Domus Hungarica Scientiarum et Artium research grant, (1,5 month).

·      2000 XXX.International Probability School, Saint Flour, 2000.08.17.-09.02, the EMS fellowship

·      2000  Ernst Moritz Arndt  University Greifswald, (1 month) grant of Numerical Analysis and Statistic Department of Babes-Bolyai University

·      2000/2001  Eötvös Lóránd  University, Budapest, Domus Hungarica

·      Scientiarum et Artium research grant, (2 months).

·      2001/2002 University od Szeged, research grand of the Hungarian Ministery

·      of Education, (3 months)

·      2002  Eötvös Lóránd  University, Budapest, CEEPUS grant (1 month)

·      2002  Constantine the Philosopher  University, Nitra, CEEPUS grant, (1 month)

·      2003  Eötvös Lóránd  University, Budapest, CEEPUS grant (1 month)

·      2004 Lisaboa University, Erasmus fellowship, 2004, 01-07.05

·      2005 Technical University Wien, CEEPUS (1 month)

·      2006 Technical University Kosice, CEEPUS (1  month)

·      2006 Eötvös Lóránd  University, Budapest, Domus Hungarica Scientiarum et Artium fellowship (2 months)

·      2007 Eötvös Lóránd  University, Budapest, Erasmus teaching  fellowship

·      2008 Eötvös Lóránd  University,  Budapest, Domus Hungarica Scientiarum et Artium fellowship (1  month)

·      2008 Debrecen University, Debrecen, ERASMUS teaching mobility

·      2009 Johannes Kepler University Linz, CEEPUS fellowship (1  month)

·      2013 Constantine the Philosopher University, Nitra, CEEPUS grant (1 lunǎ)

·      2014 Polytechnical Engineering College, Subotica, Serbia, CEEPUS fellowship (1 lunǎ)

·      2015 University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, CEEPUS fellowship (1 lunǎ)

·      2015 University of Information Science and Technologies St. Paul the Apostle - Ohrid, Republic of Macedonia, CEEPUS fellowship (1 lunǎ)

·      2016 Perm University, Perm, ERASMUS mobility

 

 

Aptitudini şi competenţe personale

 

 

 

Limba(i) maternă(e)

Llimba(ile) maternă: maghiara

 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

 

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Germana

 

 

B

 

b

 

B

 

B

 

b

Franceza

 

 

B

 

b

 

B

 

B

 

b

Engleza

 

 

B

 

b

 

S

 

S

 

b

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

 

 

 

 

 

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Organizari de conferinte:

·      International Symposium on Numerical Analysis and Approximation Theory, Cluj-Napoca, 9-11 May 2002

·      6th Joint Conference on Mathematics and Computer Science Pécs, 12-15 July 2006.

·      XXVI. Seminar on Stability Problems for Stochastic Models, August  27 - September 2, 2006,Sovata-Bai, Romania, organized by Faculty of Informatics of the University of Debrecen, the Moscow State University, the Steklov Institute of Mathematics in Moscow and the Babes-Bolyai University

·      NAAT2006, Numerical Analysis and Approximation Theory, Cluj- Napoca, July 5-8, 2006.

·      18th International Symposium on Implementation and Application of Functional Languages IFL’06 , September 4th-6th 2006, Budapest, Hungary

·      Communication and information technology in mathematical education, joint masters programme of Constantine the Philosopher University in Nitra - Slovak Republic, Vienna University of Technology - Austria, Babes- Bolyai University in Cluj-Napoca - Romania, South Bohemian University in Cesk Budejovice - Czech Republic and University of Szeged - Hungary, 2005-2006

·      Central European Functional Programming, Summer School,Faculty of Mathematics and Computer Science Babes-Bolyai University,June 25-30, 2007

·      Stochastic phenomena, International workshop and summer school, 24-28.05.2008. Cluj Napoca

·      Developing quality in mathematical education, COMMENIUS project yearly conference, 23-27.-9.2008., Cluj Napoca

·      Bolyai Lobachevsky Gauss conference, Cluj Napoca, 2010

·      International Conference on Numerical Analysis and Approximation Theory, NAAT2010 (2010.09. 23- 26)

·      9th Joint Conference on Mathematics and Computer Science, MACS 2012, 2012.02.9-12, Siófok

·      Conferința Științifică Studențească din Transilvania, edițiile 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

·      11th Joint Conference on Mathematics and Computer Science, MACS 2016, Eger, 20-22.05. 2016.

·      The Challenges and Cultures of Change in Transylvania, 16th to 18th Centuries, Cluj Napoca, 9-10.12.2016

 

Activitate editoriala:

Secretar de redactie Studia Universitatis Babes-Bolyai, Mathematica, 004-2008 Editor din 2009

 

Alte activități:

    Coordonator ERASMUS pe facultate, 2007-2011

   Coordonator practică pe facultate, 2007-2011

   Conducere de cercuri studentesti de cercetare, 2005-2009

   Presedinte  Fundatiei Universitare Maghiare din Cluj din 2006

 

 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice

 -echipamente multimedia

 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

-editare de texte în  Latex, Word

-programare in  MATLAB, EXEL, MAPLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permis(e) de conducere

Da

 

 

 

 

 

 

Anexe

Lista lucrarilor

 

 

 Cluj Napoca,  la 01.02.2016,                                                                   Conf.dr. Anna Soos