! Sóos Anna' homepage
Matematika és Informatika Kar
2024 február 29, Csütörtök
asooshu0.html

 

 

Személyi adatok:

 

Név: Soós Anna, docens

Születési hely és idő: Höltövény, Brassó megye, Románia, 1959 november 8

Munkahely: Babes-Bolyai Tudományegyetem, Matematika és Informatika Kar, Magyar Matematika és Informatika Intézet,

Mihail Kogalniceanu u. 1,

400084 Kolozsvár, Románia

Beosztás: oktatási rektorhelyettes, a Magyar Tagozat felelőse

E-mail: asoos@math.ubbcluj.ro

Lakcím: 400300 Kolozsvár, Törökvágás 14, 23lr.

Telefon: 40-742917015


Tanulmányok:

1974-1978   középiskola, Unirea Líceum, Brassó

1978-1982 egyetemi tanulmányok, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, matematika szak. Szakdolgozat címe: Carathéodory’s type theorems Szakdolgozatvezető: dr. Kolumbán József egyetemi taná

1994-1996 Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Számítástechnika Tanár szak. Szakdolgozat címe: Fraktálok a középiskolában.

1996-2002 doktori képzés, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Matematika és Informatika Kar, Kolozsvár. A PhD-cím megszerzésére 2002 július 3-án került sor. A dolgozat címe: Random fractals using contraction methods in probabilistic metric spaces (Véletlen fraktálok valószínűségi metrikus terekben). A dolgozat vezetője: dr. Kolumbán József egyetemi tanár.

 

Eddigi munkahelyek:

 

1982-1991-középiskolai matematika tanár -Kézdivásárhely, Románia.

1991-1997-középiskolai matematika és informatika tanár- "Székely Mikó Kollégium", Sepsiszentgyörgy, Románia.

1997-2005-adjunktus - "Babes-Bolyai" Tudományegyetem, Kolozsvár, Matematika és Informatika Kar, Numerikus Analízis és Statisztika Tanszék

2005-2011-egyetemi docens, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Matematika és Informatika Kar, Alkalmazott Matematika Tanszék, Kolozsvár.

2011-       egyetemi docens, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Matematika és Informatika Kar, Magyar Matematika és Informatika Intézet, Kolozsvár.

 

Oktatási tevékenység

Valószínűségszámítás (alapképzés, kötelező, 4. félév)

Matematikai statisztika (alapképzés, kötelező, 5. félév)

Sztochasztikus folyamatok és fraktálok (alapképzés, opcionális, 6. félév)

Mesterséges intelligencia (alapképzés, kötelező, 4. félév)

Logikai és funkcionális programozás (alapképzés, kötelező, 3. félév)

Valószínűségszámítás és statisztika (alapképzés, kötelező, 4. félév)

Sztochasztikus keresés (mesterképzés, kötelező, 1. félév)
Sztochasztikus jelenségek elemzése (mesterképzés, kötelező, 1. félév)

 

Tudományos társulati tagság:

Gesellschaft für Angewante Mathematik und Mechanik (GAMM)

IMS Istitute of Mathematical Statisitcs

Bernoulli Society

INFORMS/Applied Probability Society

Magyar Operációkutatási Társaság

Román Matematikai Társaság

Romániai Valószínűségszámítás és Statisztika Társaság

Erdélyi Magyar Műszaki és Tudományos Társaság

Erdélyi Múzeum Egyesület

Farkas Gyula Egyesület a Matematikáért és az Informatikáért

Ipari és Alkalmazott Matematikai Társaság (SIAM)

 

Betöltött tisztségek:

2005 -          A Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet (KMEI) Tudományos Tanácsának elnöke

2008 - 2012   A Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Matematika és Informatika Kar - dékánhelyettese, a magyar tagozat felelőse

2012 -          A Babes-Bolyai Tudományegyetemi oktatási rektorhelyettese, magyar tagozatfelelős

 

Kiadói tevékenység:

Studia UniversitatisBabeş-Bolyai,  Mathematica folyóirat - szerkesztőbizottsági tag, Kolozsvár, Románia

 

 

Tanulmányi és kutatói ösztöndíjak:

 

1998-1999: Rényi Intézet, a Magyar Tudományos Akadémia doktori ösztöndíja, Budapest, Magyarország

1999: Domus Hungarica Scientiarum et Artium ösztöndíj, Magyar Tudományos Akadémia. Fogadóintézmény: Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest, Magyarország

2000: Európai Matematikai Társaság ösztöndíja, XXX. International Probability School, Saint Flour, Franciaország

2000: Numerikus Analízis és Statisztika Tanszék ösztöndíja, Ernst Moritz Arndt University Greifswald, Námetország

2000-2001: Domus Hungarica Scientiarum et Artium ösztöndíj, Magyar Tudományos Akadémia. Fogadóintézmény: Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest, Magyarország

2002: CEEPUS ösztöndíj, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest, Magyarország

2002: CEEPUS ösztöndíj, Constantine the Philosopher Tudományegyetem, Nyitra, Szlovákia.

2003: CEEPUS ösztöndíj, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest, Magyarország

2003-2006: Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János ösztöndíja. Fogadóintézmény: Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Informatikai Kar, Numerikus Analízis Tanszék, Budapest, Magyarország

2004: Erasmus ösztöndíj, Lisszaboni Egyetem, Matematikai Intézet, Portugália.

2005: CEEPUS ösztöndíj, Műszaki Egyetem, Bécs, Ausztria.

2006: CEEPUS ösztöndíj, Műszaki Egyetem, Kassa.

2006: Domus Hungarica Scientiarum et Artium ösztöndíj, Magyar Tudományos Akadémia. Fogadóintézmény: Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Informatika Kar, Budapest.

2008: Eötvös Lóránd University, Budapest, Erasmus ösztöndíj.

2007: Eötvös Lóránd University, Budapest, Domus Hungarica Scientiarum et Artium ösztöndíj (1 hónap).

2008: Johannes Kepler University Linz, CEEPUS ösztöndíj.

2013 Constantine the Philosopher University, Nitra, CEEPUS ösztöndíj.

2014 Polytechnical Engineering College, Subotica, Serbia, CEEPUS ösztöndíj.

2015 University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, CEEPUS ösztöndíj.

2015 University of Information Science and Technologies St. Paul the Apostle - Ohrid, Republic of Macedonia, CEEPUS ösztöndíj.

2016 Perm University, Perm, Nitra, Erasmus ösztöndíj.

 

 

Kutatási terület:

 

Determinisztikus és véletlen fraktálok, sztochasztikus folyamatok, frakcionális Brown-mozgás, homogenizáció fraktálokon, sztochasztikus analízis.

 

 

Kutatási tevékenység (résztvétel kutatási programokban):

 

1999-2000: Interpoláló, kombinatórikus és valószínűségi módszerek az approximációelméletben kutatási program résztvevője, Román Oktatási Minisztérium, T23/294, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

2001-2003 Approximációelmélet és numerikus analízis kutatási program résztvevője, Világbanki Projekt, 87, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

2001-2002: Nemlineáris analízis kutatási program résztvevője, Arany János Közalapítvány, Budapest.

2001-2003: Approximációs módszerek és numerikus analízis kutatási program résztvevője, Román Oktatási Minisztérium, T82/1072, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

2002-2003: Speciális dinamikus rendszerek gyakorlati alkalmazásokkal kutatási program résztvevője, Sapientia Tudományegyetem, Kutatási Programok Intézete, Kolozsvár

2003-2004: Fraktálfüggvények és alkalmazásaik kutatási program vezetője, Sapientia Tudományegyetem, Kutatási Programok Intézete, Kolozsvár

2003-2004: Aszimptótikus analízis és variációs feladatok kutatási program résztvevője, Sapientia Tudományegyetem, Kutatási Programok Intézete, Kolozsvár

2004-2006: Approximációs, numerikus és statisztikus módszerek kutatási program résztvevője, Román Oktatási Minisztéerium, T1/355, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

2006-2009: VIASAN-CEEX, Iuliu Haţieganu Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem és Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

2007-2010: Developing Quality in Mathematics Education II, 134312-DE-2007-CMP Commenius Projekt, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

2010-2013: PRIMAS project, Promoting inquiry in mathematics and science education across Europe, FP7, GA nr.244380

2012-2013: coordinator of ERASMUS IP project, DSL2013, nr.10/31.08.2012

2013-2016: member of the research project MASCIL (Mathematics and Science for Life), FP7, nr. 320696

 

 

Konferenciaszervezés:

 

2002: International Symposium on Numerical Analysis and Approximation Theory, Kolozsvár, 2002 május 9-11..

2006: 6th Joint Conference on Mathematics and Computer Science, 2006.07.12-15, Pécs.

2006:XXVI. Seminar on Stability Problems for Stochastic Models, 2006.08.27-09.02, Szováta, Románia, szervezte a Debreceni Egyetem Informatika Kara, a Moszkvai Állami Egyetem, a Moszkvai Steklov Matematikai Intézet és a Babeş-Bolyai Egyetem.

2006:Numerical Analysis and Approximation Theory (NAAT), 2006.07.05-08, Kolozsvár.

2006:18th International Symposium on Implementation and Application of Functional Languages (IFL), 2006.09.04-06, Budapest

2005-2006:Communication and information technology in mathematical education, közös magiszteri program, szervezők: Constantine the Philosopher Egyetem, Nyitra (Szlovákia), Bécsi Műszaki Egyetem (Ausztria), Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (Románia), South Bohemian Egyetem, České Budèjovice (Csehország) és Szegedi Tudományegyetem (Magyarország)

2007:Central European Functional Programming, Summer School, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Matematika és Informatika Kar, június 25-30, Kolozsvár.

2008:Stochastic phenomena, International workshop and summer school, Kolozsvár, 05.24-28.

2008:Developing quality in mathematical education, COMMENIUS project yearly conference, Kolozsvár, 09.23-27.

2010:International Conference on Non-Euclidean Geometry and Its Applications, , 7-th Bolyai-Lobachevsky-Gauss Conference, Kolozsvár, 07. 5-9.

2010:NAAT2010, International Conference on Numerical Analysis and Approximation Theory, Kolozsvár, 09. 23-26.

2010:MACS 2012, 9th Joint Conference on Mathematics and Computer Science, Siófok, 2012.02.9-12.

2012:140 éves a kolozsvári magyar nyelvű egyetemi oktatás , Kolozsvár, 2012.10.1-5. 

2013:PRIMAS project conference , Inquiry-based learning in mathematics and science, Kolozsvár, 2013.03.23-26. 

2013:DSL , Central European Functional Programming, Summer School, Kolozsvár, 2013.07.8-19. 

2014:MACS , 10th Joint Conference on Mathematics and Computer Science, Kolozsvár, 2014.05.21-25. 

2014:NAAT , Numerical Analysis and Approximation Theory, Kolozsvár, 2014.09.17-20. 

2005-2016: Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia, Kolozsvár 2005, 2006, 2007, 2008, 20009, 2010, 2011, 2012,2013,2014,2015, 2016. 

2016:11th Joint Conference on Mathematics and Computer Science, MACS 2016, Eger, 2016.5.20-22. 

2014:A változás kultúrái és kihívásai a 16-18. századi Erdélyben, Kolozsvár, 2016.12.9-10. 

 

Előadások:

 

Meghívottként:

1999–Fractal function and interpolation, J. Safarik Tudományegyetem, Kassa, Szlovákia

2000–Invariant sets of random variables, Szegedi Egyetem, Természettudományi Kar, Magyarország

2000–Numerikus Analízis Tanszék: Invariant sets in probabilistic metric spaces, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest, Magyarország

2003–Véletlen fraktálok, Szegedi Tudományegyetem, Tanárképző Főiskolai Kar, Matematika Tanszék, Szeged, Magyarország

2004–Sztochasztikus folyamatok és fraktálok, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Informatikai Kar, Doktori Iskola, Budapest, Magyarország

2004–Homogenization on fractals, Lisszaboni Egyetem, Matematikai Intézet, Portugália

2005–Two scale convergence on fractals, Műszaki Egyetem, Diszkrét     Matematika és Geometria Kar, Bécs, Ausztria

2006–Wavelet approximation of solutions of SDE, Műszaki Egyetem, Kassa, Szlovákia

2006–Fractals in mathematical education, Műszaki Egyetem, CEI mesteri, Bécs, Ausztria

2007–Bevezetés a fraktálanalízisbe,, Eötvös Lórand Tudományegyetem, Informatika Kar, Budapest

2008–Stochastic processes and fractals, Johann Kepler University Linz, Deparment of Informatics, Ausztria

2009, 2010, 2011–Probability theory and stochastic processes - invited professor, AUST, Abuja, Nigeria

2014–Differentiable Ergodic Theory, Dimension Theory and Stable Foliations, , Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach, "Approximation of solutions of SDE driven by fractional Brownian motion"

2015–Minőségfejlesztés a felsőoktatásban - Idegen nyelvű képzések,, Budapest,"The internationalization of higher education in EUROPE"

2015–The Annual Conference on Cultural Diplomacy, Building Bridges of Peace and Reconciliation in Times of Greater Global Insecurity, Berlin, " Universities e ective agent of cultural diplomacy"

 

Konferenciákon:

1. Third Joint Congress of BBU and ELTE, Visegrád, 1999.06.6-12: "Invariant sets in E-spaces" (Kolumbán Józseffel közösen)

2. "Tiberiu Popoviciu" Itinerant Seminar of functional Equations, Approximation and Convexity, Cluj-Napoca, 2000.05.23-28.: Optimization of fractal interpolation functions with genetic algorithms"

3. L'ecole d'eté de probabilité de Saint Flour, Saint Flour, 2000.08.17- 08.02. "Invariant sets of random variables"

4. "Tiberiu Popoviciu" Itinerant Seminar of functional Equations, Approximation and Convexity, Cluj-Napoca, 2000.10.26-29, "Fractal analysis of normal and pathological body temperature graphs by children" (EllenesZoltánnal közösen)

5. The 4th Conference of the Romanian Probability and Statistics Society, Bucuresti, 2001.02.23-24, "Hutchinson's type theorems in probabilistic metric spaces"

6. "Fractal in Graz", 2001.06.04-09, Graz, "Selfsimilar fractal functions using contraction method in probabilistic metric spaces" (Kolumbán Józseffel közösen)

7. ICNODEA (International Conference on Nonlinear Operators, Differential Equations and Applications ), 2001.09.12-15, Cluj-Napoca, "Brownian motion using contraction method in probabilistic metric spaces"

8. The 5th Conference of the Romanian Probability and Statistics Society, Bucuresti, 2002.02.22-23, "Selfsimilar processes using contraction method in probabilistic metric spaces"

9. "Fractal 2002", Granada, 2002.03.17-20, "Fractal functions using contraction method in probabilistic metric spaces" ( Kolumbán Józseffel közösen)

10. International Symposium on Numerical Analysis and Approximation Theory, Cluj-Napoca, 9-11.05.2002, "Multiresolution analysis based on Brownian motion"

11. XV. DIDMATTECH 2002, Nitra, 27-28.08. 2002, Pedagogical Faculty of University of Constantine the Philosopher, "Fractal functions and interpolation"

12. "Dynamic Days", Heidelberg, 15-19.07. 2002. "Stochastic multiresolution analysis"

13. I.S.A.M.A. 2002, Freiburg, 22-26.2002. "Fractal analysis of architectural objects"

14. ICAM 2002, Borsa, 10-13.10.2002. "Fractal stochastic process"

15. FRACTAL GEOMETRY & STOCHASTICS III Friedrichroda (Germany) March 17-22, 2003,

16. ”Random walk in random environment”, Cambridge, 24-28.08.2003.

17. 5th Joint Conference ELTE and BBU on Mathematics and ComputerScience Debrecen, 2004, ”Wavelet Approximation of the Solutions of SomeStochastic Differential Equations( Hannelore Lisei-el k¨oz¨osen)

18. Dinamikus rendszerek és káosz, Csikszereda, 2005.03.04-05, ”Komplexdinamikus rendszerek”.

19. GAMM2005, Luxemburg, 2005.03.28-04.01, ”Two scale convergenceand IFS”.

20. Recent Trends in Homogenization, Róma, 2005. 05.23-27, ”IFS andTwo-scale convergence”.

21. 2nd Conference on Analysis and Probability on Fractals, CornellUniversity, Ithaca, 2005.06.01.-05, ”IFS and Homogenization”.

22. Fractal Analysys, Eisenach, 11-17.09.2005, ”Iterated function systemand homogenization”’.

23. Stochastic Analysis and Probability, Marrakech, 10-17.12. 2005,”Wavelet approximation of solutions of stochastic differential equations”.

24. NAAT2006, Kolozsvár, 2006.07.5-8, ”Numerical solution of some homogenizationproblem

25. MaCs06, Pécs, 2006.07.12-15, ”Two scale convergence and IFS”6

26. XXVI. International Seminar on Stability Problems for StochasticModels”, 2006.08.27-09.02, Szov´ata, Stochastic Two Scale Convergence andIterated Function System

27. Analysis on Fractals, Kyoto, 2006.09.4-8., ”Approximation of solutionof SDE driven by generalized fractional Brownian motion

28. ICAI 2007 - 7th International Conference on Applied Informatics, Eger, Hungary January 28-31 2007 ,Approximation of solutions of SDE driven by multifractional Brownian motion

29. The 12th International Conference on Applied Stochastic Models and Data Analysis (ASMDA 2007), Chania, Crete, Greece, May 29, 30, 31 and June 1, 2007, ”Stochastic Fractal Interpolation Function and its Applicationsto Fractal Analysis of Normal and Pathological Body Temperature Graphsby Children

30. 6th International Congress on Industrial and Applied Mathematics, ICIAM 2007, Zurich, Switzerland, 16-20 July, ”Stochastic homogenization on selfsimilar structures

31. International Workshop on Applied Probability (IWAP) Universit ´e de Technologie de Compiˇcgne, France July 7-10 2008, "Stochastic Homogenization and Application to Cancer Modeling"

32. Fractals and Stochastic, Greifswald, 7-11.09.2008. "Stochastic Homogenization on Selfsimilar Fractals"

33. SPA 2009 - 33rd Conference on Stohastic Processes and Their Applications, Berlin, 27-31.07.2009. "Spectral methods for solving SDE"

34. DQME II, Götheborg, 28.09-04.10.2009.

35. 10ˇcme Colloque Franco-Roumain de Math´ematiques Appliqu´ees, 26-31 august 2010, Poitier, "Homogenization with iterated function system"

36. International Conference on Numerical Analysis and Approximation Theory, NAAT2010 (2010.09. 23-26), "Approximation of the solution of stochastic differential equations driven by multifractional Brownian motion"

37. Applied Stochastic Modeling and Data Analysis International Conference (ASMDA2011), Rome (Italy) June, 7-10, 2011. "Wavelet Approximation of the Solution of Stochastic Differential Equations Driven by Step Fractional Brownian Motion"

38. Természetudomány tanítása korszerűen és vonzóan, Budapest, 2011. augusztus 23.-25., "A matematika és természettudományok oktatása Erdélyben"

39. Second International GeoGebra Conference, 29-31 August 2011, Hagenberg, Austria, "Geogebra and stochastics", Robu Judittal közösen

40. Matematika és Informatika Didaktikai Konferencia (MIDK 2012), Lőcse, 2012.01.20-22., Út a rugó megnyúlásától az elsőfokú függvényig, Éder Ottóval közösen

41. MACS2012, Siófok, 2012.02.9-12., "Approximation of Stochastic Differential Equations Driven by Step Fractional Brownian Motion", Robu Judittal közösen

42. New quali cations and pathways, UNISO, Sighisoara, 2012.07.15-19, "University-Business Partnership for exible learning"

43. Conferinţa naţională de didactică, "Problematizări in didactica generală şi in didacticile speciale", Predeal,19-21.09. 2012, "Metode bazate pe curiozitate in predarea matematicii"

44. 15th Applied Stochastic Models and Data Analysis International Conference, ASMDA2013, 2013.06.25-28., Mataro (Barcelona), Spain, "Numerical approximation of solutions of stochastic di erential equations driven by multifractional Brownian motion"

45. Játék és tudomány, Kolozsvár, 2013.10.18-19, "Játszani - s a játék titokban holt-súlyossá komolyodik: megrendeltként szabadnak lenni a legutolsó hangjegyig!"

46. Fractal Geometry and Stochastics V, Tabarz, 2014.03.23-28, "Stochastic spline fractal interpolation function"

47. The 9th International Conference on Applied Informatics, Eger, 2014.01.29 -02.01., "Application of Fixed Point Theorem in Probabilistic Metric space to Quicksort Algorithm"

48. Informatika a felsőoktatásban, Debrecen, 2014.08. 2729., "Magyar informatikus-képzés a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen", Robu Judittal

49. Di usion on Fractals and Non-linear Dynamics, Bremen, 24.03.-02.04.2015, "Stochastic fractal interpolation function"

50. 14th International Conference on Mathematics and its Applications, Politehnica University of Timisoara, November 5-7. 2015, "Stochastic fractal interpolation with random variable as scaling parameters", Somogyi Ildikóval

51. Conference on university and business cooperation in Central Europe, Budapest, ian. 28-29. 2016. "Babes-Bolyai University an effective example of higher education and business co-operation".

 

Nyelvismeret:

  magyar - anyanyelv
 
román - felsőfok
  német - haladó
  francia - közép
  angol - közép