Currrent Teaching

Teaching History

 • Special Chapters of Numerical Analysis (Master Matematici Avansate an 2)

 • Techniques of Approximating the Functions (Master Matematici Avansate, an 1)

 • Metode numerice cu aplicații – curs: Matematica, an 3

 • Metodologia cercetarii stiintifice de matematica – curs: Master Matematici Avansate an 1, Master Matematica Didactica an 2

 • Linear processes of approximation – curs/laborator: Master Matematică Aplicată (engleza) an 2

 • Capitole speciale de analiză numerică – curs/seminar/laborator: Master Matematică Aplicată an 1

 • Numerical Calculus – curs/laborator: Informatică (engleză) an 3

 • Matematica de baza– curs/seminar: Matematică an 1, Matematică-Informatică an 1

 • Numerical Methods – curs/laborator: Ingineria Informaţiei (engleză) an 1

 • Statistică matematică – curs/seminar/laborator: Matematică an 2,3, Matematică-Informatică an 2,3

 • Statistică matematică – seminar/laborator: Informatică an 3, Matematică an 3, Matematică-Informatică an 3

 • Calculul probabilităţilor – seminar: Matematică an 2, Matematică-Informatică an 2

 • Aproximarea funcţiilor de mai multe variabile – curs/seminar: Matematică an 4

 • Analiză numerică – laborator: Fizică an 3 (Facultatea de Fizică)

 • Analiză numerică – curs/seminar/laborator: Informatică an 3, Matematică-Informatică an 2,3, Matematică anul 2,3