Specializările Matematici Avansate şi Matematică Didactică

 

 

Program preluare/predare documente de practica in timpul semestrului:

 • joia, orele 13:00-14:00, sala 205, cladirea Mathematica

 


Studenţii acceptaţi pentru practică la orice firmă/instituţie vor depune urmatoarele documente (detalii gasiti si aici)

– inainte de începerea perioadei de practică:

– la sfarsitul perioadei de practică:


Studenţii acceptaţi pentru practică intr-un grup de cercetare vor depune urmatoarele documente (detalii gasiti si aici)

– inainte de începerea perioadei de practică:

– la sfarsitul perioadei de practică:


Informatii privind numărul maxim de ore de practică de specialitate pe care-l pot efectua studenţii facultăţii, nivel licenţă şi nivel master gasiti aici:

 1. Studenţii facultăţii pot desfăşura un număr maxim de 2 ore/zi (maxim 10 ore pe săptămână) de practică de specialitate în perioadele de activitate didactică (cursuri, sesiuni de examene);
 2. Studenţii facultăţii pot efectua un număr maxim de 6 ore/zi (maxim 30 de ore pe săptămână) de practică de specialitate în perioadele de vacanţă sau în semestrul dedicat activităţilor de practică (in cazul programelor de masterat).

Conform planurilor de învăţământ în vigoare, studenţii de la domeniul Matematica trebuie să desfăşoare practica de specialitate după cum urmează:

 • Masteratul de Matematica Didactica (in limba romana): 60 de ore
 • Masteratul Matematici Avansate (in limba engleza): 36 de ore.

________________________________________________________________________________________________

Conform regulamentului, fisa de evaluare reprezinta 80% din nota finala, iar restul de 20% se calculeaza conform a ceea ce este scris in raportul de evaluare.

Indicatii privind raportul de evaluare:

1. Acest raport trebuie privit ca și un jurnal al activităților desfășurate pe toată durata practicii și se recomandă a fi completat pe parcurs (Recomandare: a se completa în fiecare zi cu activitatea efectuată, sau cat mai detaliat.)

2. Chiar dacă se specifică perioada, trebuie specificat și numărul de ore astfel încât numărul total de ore din acest tabel să coincida cu numărul total de ore efectuate în stagiul de practică.

3. Activitățile descriu atât task-uri, metodologii sau procese, cât și tehnologii/ limbaje/ framework-uri folosite

Nerespectarea indicatiilor poate duce la micsorarea notei de practica.


 Instructajul pentru protectia muncii:

 • Declaratiile se pot preda joi, orele 12:00-14:00, in sala 101, cladirea Mathematica, la d-na Adela Roman
 • daca activitatile se desfasoara de acasa studentii trebuie sa completeze o declaratie pe propria raspundere  (model aici) ca lucreaza de acasa si nu se deplaseaza la activitatea de practica
 • daca activitatile de practica se desfasoara in cadrul unei firme/institutii si studentii se deplaseaza la sediul acesteia atunci trebuie sa completeze o declaratie – traseu de deplasare (model aici)

 


Important!

 • Conventia si Acordul se aduc inainte de inceperea perioadei de practica!
 • Instructajul pentru protectia muncii se aduce inainte de inceperea perioadei de practica!
 • Convențiile si Acordurile semnate se returnează studenților și/sau firmelor la cerere.
 • Actele de practica nu se pot trimite prin email! Se vor accepta doar documente fizice (conventiile in 3 EXEMPLARE, acordurile in 2 EXEMPLARE, rapoartele 1 EXEMPLAR)