Specializările Matematici Avansate şi Matematică Didactică

Actele de practica nu se mai pot trimite prin email si semna electronic! Se vor accepta doar documente fizice (conventiile in 3 EXEMPLARE, acordurile in 2 EXEMPLARE, rapoartele 1 EXEMPLAR)

 

Studenţii acceptaţi pentru practică la orice firmă/instituţie vor depune urmatoarele documente (mai multe detalii gasiti aici)

– inainte de începerea perioadei de practică:

– la sfarsitul perioadei de practică:


Studenţii acceptaţi pentru practică intr-un grup de cercetare vor depune urmatoarele documente (mai multe detalii gasiti aici)

– inainte de începerea perioadei de practică:

– la sfarsitul perioadei de practică:


Informatii privind numărul maxim de ore de practică de specialitate pe care-l pot efectua studenţii facultăţii, nivel licenţă şi nivel master gasiti aici.

Conform planurilor de învăţământ în vigoare, studenţii de la domeniul Matematica trebuie să desfăşoare practica de specialitate după cum urmează:

  • Masteratul de Matematica Didactica (in limba romana): 60 de ore
  • Masteratul Matematici Avansate (in limba engleza): 36 de ore.

 Instructajul pentru protectia muncii:

  • Declaratiile se pot preda joi, orele 14:00-15:30, in sala 101, cladirea Mathematica, la d-na Adela Roman
  • daca activitatile se desfasoara de acasa studentii trebuie sa completeze o declaratie pe propria raspundere  (model aici) ca lucreaza de acasa si nu se deplaseaza la activitatea de practica 
  • daca activitatile de practica se desfasoara in cadrul unei firme/institutii si studentii se deplaseaza la sediul acesteia atunci trebuie sa completeze o declaratie – traseu de deplasare (model aici) 

 


Important!

  • Conventia si Acordul se aduc inainte de inceperea perioadei de practica!
  • Instructajul pentru protectia muncii se aduce inainte de inceperea perioadei de practica!
  • Convențiile si Acordurile semnate se returnează studenților și/sau firmelor la cerere.