Specializările Matematici Avansate şi Matematică Didactică

 

  • preluarea/predarea documentelor de practica se face de luni pana vineri, orele 9-11, sala 101, cladirea Mathematica

 


Studenţii acceptaţi pentru practică la orice firmă/instituţie vor depune urmatoarele documente (detalii gasiti si aici)

– inainte de începerea perioadei de practică:

– la sfarsitul perioadei de practică:

—————————————————————————————————–


Studenţii acceptaţi pentru practică intr-un grup de cercetare vor depune urmatoarele documente (detalii gasiti si aici)

– inainte de începerea perioadei de practică:

– la sfarsitul perioadei de practică:


Informatii privind numărul maxim de ore de practică de specialitate pe care-l pot efectua studenţii facultăţii, nivel licenţă şi nivel master gasiti aici:

  1. Studenţii facultăţii pot desfăşura un număr maxim de 2 ore/zi (maxim 10 ore pe săptămână) de practică de specialitate în perioadele de activitate didactică (cursuri, sesiuni de examene);
  2. Studenţii facultăţii pot efectua un număr maxim de 6 ore/zi (maxim 30 de ore pe săptămână) de practică de specialitate în perioadele de vacanţă sau în semestrul dedicat activităţilor de practică (in cazul programelor de masterat).

Conform planurilor de învăţământ în vigoare, studenţii de la domeniul Matematica trebuie să desfăşoare practica de specialitate după cum urmează:

  • Masteratul de Matematica Didactica (in limba romana): 60 de ore
  • Masteratul Matematici Avansate (in limba engleza): 36 de ore.

________________________________________________________________________________________________

Conform regulamentului, fisa de evaluare reprezinta 100% din nota finala.

Indicatii privind raportul de activitate:

1. Acest raport trebuie privit ca și un jurnal al activităților desfășurate pe toată durata practicii și se recomandă a fi completat pe parcurs (Recomandare: a se completa în fiecare zi cu activitatea efectuată, sau cat mai detaliat.)

2. Chiar dacă se specifică perioada, trebuie specificat și numărul de ore astfel încât numărul total de ore din acest tabel să coincida cu numărul total de ore efectuate în stagiul de practică.

3. Activitățile descriu atât task-uri, metodologii sau procese, cât și tehnologii/ limbaje/ framework-uri folosite

Nerespectarea indicatiilor poate duce la micsorarea notei de practica.

 


Important!

  • Conventia si Acordul se aduc inainte de inceperea perioadei de practica!
  • Convențiile si Acordurile semnate se returnează studenților și/sau firmelor la cerere.
  • Actele de practica nu se pot trimite prin email! Se vor accepta doar documente fizice (conventiile in 3 EXEMPLARE, acordurile in 2 EXEMPLARE, rapoartele 1 EXEMPLAR)