Specializările Matematică şi Matematică-Informatică romană şi engleză

 

De reținut: Dacă ACORDUL de practică pentru practica începută înainte de 7 septembrie 2020 nu e trimis in prima săptămână de activitate din septembrie, acesta nu va mai putea fi semnat, fiind considerat acord încheiat pe anul universitar anterior!

Incepand cu data de 2 Aprilie 2020, documentele de practica se trimit in format electronic la adresa: tcatinas@math.ubbcluj.ro, subiectul emailului continand sectia studentului care trimite documentele.

Important: Acordul de practica trebuie semnat si scanat si trimis prin email.

Important: Conventia de practica si Rapoartele finale se accepta cu una dintre urmatoarele variante:

1) Pentru firme semnatura electronica, daca exista;

1) Document completat, listat, semnat (sa fie cu pix albastru), scanat si trimis prin email;

3) Semnatura olografa inserata in document.

Important: Instructajul pentru protectia muncii: daca activitatile se desfasoara de acasa studentii trebuie sa completeze o declaratie pe propria raspundere (model aici) ca lucreaza de acasa si nu se deplaseaza la activitatea de practica, precizand sectia, si sa o trimita prin email la adresa adela.roman@math.ubbcluj.ro; altfel luati legatura prin email cu doamna Roman la adresa adela.roman@math.ubbcluj.ro.

 

Documente care trebuie predate (mai multe detalii gasiti aici)

– inainte de începerea perioadei de practică:

– la sfarsitul perioadei de practică:

sau

si


Informatii privind numărul maxim de ore de practică de specialitate pe care-l pot efectua studenţii facultăţii, nivel licenţă şi nivel master gasiti aici.

Conform planurilor de învăţământ în vigoare, studenţii de la domeniul Matematica trebuie să desfăşoare 120 de ore de practica de specialitate.

 


Preluarea/predarea documentelor de practică ale studenţilor de la specializările Matematică şi Matematică-Informatică romană şi  engleză se face după următorul program:

  • intalnirile se vor relua dupa reinceperea activitatilor didactice

 

 


Oferte de practica puteti gasi aici: http://www.cs.ubbcluj.ro/anunturi/anunturi-studenti/anunturi-practica/

 


Note:

  • Conventia si Acordul se trimit inainte de inceperea perioadei de practica!
  • Instructajul pentru protectia muncii se trimite inainte de inceperea perioadei de practica!