Specializările Matematică şi Matematică-Informatică romană şi engleză

Microsoft Teams link: 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4ff9d90964d0498cb48957872d0b90c7%40thread.tacv2/conversations?groupId=11a172b6-47a5-4939-838b-69bfc507a0f5&tenantId=5a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095

Documentele de practica se trimit in format electronic la adresa: tcatinas@math.ubbcluj.ro, subiectul emailului continand sectia studentului care trimite documentele.

 


Documente care trebuie predate (mai multe detalii gasiti aici)

– inainte de începerea perioadei de practică:

– la sfarsitul perioadei de practică:

sau

si


Important: Acordul de practica trebuie semnat si scanat si trimis prin email.

Important: Conventia de practica si Rapoartele finale se accepta cu una dintre urmatoarele variante:

1) Pentru firme semnatura electronica, daca exista;

1) Document completat, listat, semnat (sa fie cu pix albastru), scanat si trimis prin email;

3) Semnatura olografa inserata in document.

Important:

Instructajul pentru protectia muncii:

  • daca activitatile se desfasoara de acasa studentii trebuie sa completeze o declaratie pe propria raspundere (model aici) ca lucreaza de acasa si nu se deplaseaza la activitatea de practica, precizand sectia, si sa o trimita prin email la adresa adela.roman@math.ubbcluj.ro;
  • daca activitatile de practica se desfasoara in cadrul unei firme/institutii si studentii se deplaseaza la sediul acesteia atunci trebuie sa completeze o declaratie – traseu de deplasare (model aici) si sa o trimita prin email la adresa adela.roman@math.ubbcluj.ro;

 


Informatii privind numărul maxim de ore de practică de specialitate pe care-l pot efectua studenţii facultăţii, nivel licenţă şi nivel master gasiti aici.

Conform planurilor de învăţământ în vigoare, studenţii de la domeniul Matematica trebuie să desfăşoare 120 de ore de practica de specialitate.

Conform regulamentelor in vigoare, tutorele trebuie sa aiba studii de specialitate in domeniul in care se desfasoara practica. 

 


Oferte de practica puteti gasi aici: http://www.cs.ubbcluj.ro/anunturi/anunturi-studenti/anunturi-practica/

 


Note:

  • Conventia si Acordul se trimit inainte de inceperea perioadei de practica!
  • Instructajul pentru protectia muncii se trimite inainte de inceperea perioadei de practica!
  • Convențiile si Acordurile semnate se returnează studenților și/sau firmelor la cerere.
  • Dacă nu ați primit e-mail de confirmare la trimiterea documentelor, vă sugerăm să vă verificați și directorul de spam, deoarece (daca nu scrieti de pe adesa de scs) unele mailuri ale noastre ajung acolo.