Specializările Matematică şi Matematică-Informatică romană şi engleză

Incepand cu data de 2 Aprilie 2020, documentele de practica se trimit in format electronic la adresa: tcatinas@math.ubbcluj.ro, subiectul emailului continand sectia studentului care trimite documentele.

Important: Acordul de practica trebuie semnat si scanat si trimis prin email.

Important: Conventia de practica si Rapoartele finale se accepta cu una dintre urmatoarele variante:

1) Pentru firme semnatura electronica, daca exista;

1) Document completat, listat, semnat (sa fie cu pix albastru), scanat si trimis prin email;

3) Semnatura olografa inserata in document.

Important: Instructajul pentru protectia muncii: daca activitatile se desfasoara de acasa studentii trebuie sa completeze o declaratie pe propria raspundere (model aici) ca lucreaza de acasa si nu se deplaseaza la activitatea de practica, precizand sectia, si sa o trimita prin email la adresa adela.roman@math.ubbcluj.ro; altfel luati legatura prin email cu doamna Roman la adresa adela.roman@math.ubbcluj.ro.

Important: S-a modificat Acordul de practica cu numele noului rector, prof. univ. dr. Daniel David. Pentru documentele deja semnate pana la data de 1 Aprilie 2020 se accepta si varianta anterioara.

Important: S-a modificat Conventia de practica cu numele noului decan provizoriu, conf. dr. Marcel Serban. Pentru documentele deja semnate pana la data de 6 Aprilie 2020 se accepta si varianta anterioara.

 

Documente care trebuie predate (mai multe detalii gasiti aici)

– inainte de începerea perioadei de practică:

– la sfarsitul perioadei de practică:

sau

si


Informatii privind numărul maxim de ore de practică de specialitate pe care-l pot efectua studenţii facultăţii, nivel licenţă şi nivel master gasiti aici.

Conform planurilor de învăţământ în vigoare, studenţii de la domeniul Matematica trebuie să desfăşoare 120 de ore de practica de specialitate.

 


Preluarea/predarea documentelor de practică ale studenţilor de la specializările Matematică şi Matematică-Informatică romană şi  engleză se face după următorul program:

  • 27.02.2020, intre orele 10:30-11:00 si 17:00-17:30, sala 205, cladirea Mathematica
  • 05.03.2020, intre orele 10:30-11:00 si 17:00-17:30, sala 205, cladirea Mathematica
  • intalnirile se vor relua dupa reinceperea activitatilor didactice

 

 


Inainte de inceperea perioadei de practica trebuie semnate si actele de protectia muncii (SSM) in sala 101, et. 1, cladirea Mathematica.

 


Note:

  • Conventia si Acordul se aduc inainte de inceperea perioadei de practica!
  • Mentionam ca datele si orele de mai sus pot suferi modificari.
  • Se vor afisa si alte intalniri, pana in luna noiembrie.