Specializările Matematică şi Matematică-Informatică romană şi engleză

 

Microsoft Teams Code: 0sc4ktj

 


Program preluare/predare documente de practica in timpul semestrului:

 • joia, orele 13:00-14:00, sala 205, cladirea Mathematica

 

 


Documente care trebuie predate (detalii gasiti si aici)

– inainte de începerea perioadei de practică:

 • Acord Practica    (2 EXEMPLARE)
 • Conventie Practica  (3 EXEMPLARE) Atentie! tutorele de practică=persoana din firmă/scoală care vă supervizează; cadru didactic supervizor=conf. univ. dr. Teodora Cătinaş

– la sfarsitul perioadei de practică:

sau

si


Instructajul pentru protectia muncii:

 • Declaratiile se pot preda joia, orele 12:00-14:00, in sala 101, cladirea Mathematica, la d-na Adela Roman
 • daca activitatile se desfasoara de acasa studentii trebuie sa completeze o declaratie pe propria raspundere (model aici) ca lucreaza de acasa si nu se deplaseaza la activitatea de practica
 • daca activitatile de practica se desfasoara in cadrul unei firme/institutii si studentii se deplaseaza la sediul acesteia atunci trebuie sa completeze o declaratie – traseu de deplasare (model aici)

 


Informatii privind numărul maxim de ore de practică de specialitate pe care-l pot efectua studenţii facultăţii, nivel licenţă şi nivel master gasiti aici:

 1. Studenţii facultăţii pot desfăşura un număr maxim de 2 ore/zi (maxim 10 ore pe săptămână) de practică de specialitate în perioadele de activitate didactică (cursuri, sesiuni de examene);
 2. Studenţii facultăţii pot efectua un număr maxim de 6 ore/zi (maxim 30 de ore pe săptămână) de practică de specialitate în perioadele de vacanţă sau în semestrul dedicat activităţilor de practică (in cazul programelor de masterat).

Conform planurilor de învăţământ în vigoare, studenţii de la domeniul Matematica trebuie să desfăşoare 120 de ore de practica de specialitate.

Conform regulamentelor in vigoare, tutorele trebuie sa aiba studii de specialitate in domeniul in care se desfasoara practica. 

 


Conform regulamentului, fisa de evaluare reprezinta 80% din nota finala, iar restul de 20% se calculeaza conform a ceea ce este scris in raportul de evaluare.

Indicatii privind raportul de evaluare:

1. Acest raport trebuie privit ca și un jurnal al activităților desfășurate pe toată durata practicii și se recomandă a fi completat pe parcurs (Recomandare: a se completa în fiecare zi cu activitatea efectuată, sau cat mai detaliat.)

2. Chiar dacă se specifică perioada, trebuie specificat și numărul de ore astfel încât numărul total de ore din acest tabel să coincida cu numărul total de ore efectuate în stagiul de practică – 120 de ore.

3. Activitățile descriu atât task-uri, metodologii sau procese, cât și tehnologii/ limbaje/ framework-uri folosite

Nerespectarea indicatiilor poate duce la micsorarea notei de practica.


Important:

 • Conventia si Acordul se aduc inainte de inceperea perioadei de practica!
 • Instructajul pentru protectia muncii se aduce inainte de inceperea perioadei de practica!
 • Convențiile si Acordurile semnate se returnează studenților și/sau firmelor la cerere.
 • Actele de practica nu se pot trimite prin email! Se vor accepta doar documente fizice (conventiile in 3 EXEMPLARE, acordurile in 2 EXEMPLARE, rapoartele 1 EXEMPLAR)

Oferte de practica puteti gasi aici: http://www.cs.ubbcluj.ro/anunturi/anunturi-studenti/anunturi-practica/