Curs Probabilităţi şi statistică (Probability and Statistics), MLE0031

Cursul se desfăşoară pe platforma MS Teams. Există un team pentru curs, fiecare grupă are un team pentru seminar şi fiecare semigrupă un team pentru laborator. Studenţii anului II, informatică-engleză, primesc de la şefii de grupă codurile de acces şi intră īn team-ul corespunzător pentru fiecare activitate. De asemenea, codurile de acces pot fi primite prin email, la cerere, de la coordonatorul de activitate. Ca platformă de rezervă (īn caz nu funcţionează MS Teams), se va folosi platforma Zoom. Studenţii vor primi prin email link-ul de acces de la coordonatorul de activitate (a se verifica inclusiv folder-ul de spam).

The class is taught in MS Teams. There is a team for lecture, each section has a team for seminar and each half section has a team for lab. Second year CS students get the access codes from their group leaders and join the team for each activity. Alternatively, access codes can be sent (by the teacher) via email upon request. As a backup (in case there are malfunctions in Teams), the class will meet on Zoom. Students will get the access link by email from the teacher (make sure to check your spam folder, as well).

 

Coordonatori de seminar (Seminar coordinators):

Sanda Micula smicula@math.ubbcluj.ro

Mihai Iancu miancu@math.ubbcluj.ro , http://math.ubbcluj.ro/~miancu

 

Coordonatori de laborator (Lab coordinators):

Florin Albişoru florin.albisoru@math.ubbcluj.ro , https://sites.google.com/site/florinalbisoru/

Lorand Parajdi lorand@cs.ubbcluj.ro , https://www.cs.ubbcluj.ro/~lorand/

Flavius Pătrulescu fpatrulescu@ictp.acad.ro

 

 

Curs Statistică matematică (Mathematical Statistics), MLE0030

Cursul se desfăşoară pe platforma MS Teams. Există un team pentru curs, un team pentru seminar şi un team pentru laborator. Studenţii care nu au fost deja adăugaţi in fiecare team, pot primi codurile de acces prin email, la cerere, de la coordonatorul de activitate. Ca platformă de rezervă (īn caz nu funcţionează MS Teams), se va folosi platforma Zoom. Studenţii vor primi prin email link-ul de acces de la coordonatorul de activitate (a se verifica inclusiv folder-ul de spam).

The class is taught in MS Teams. There is a team for lecture, a team for seminar and a team for lab. Students who have not been added to each team, can get access codes via email, from the teacher, upon request. As a backup (in case there are malfunctions in Teams), the class will meet on Zoom. Students will get the access link by email from the teacher (make sure to check your spam folder, as well).

 

Coordonator de seminar şi laborator (Seminar and Lab coordinator):

Flavius Pătrulescu fpatrulescu@ictp.acad.ro

 

 

Curs Metode statistice computaţionale (Statistical Computational Methods) (opţional Master BD1, ICA1, SDI1, CIP2), MME8088

Cursul se desfăşoară pe platforma MS Teams. Există un singur team pentru curs şi seminar. Studenţii care nu au fost deja adăugaţi īn team, pot primi codurile de acces prin email, la cerere. Ca platformă de rezervă (īn caz nu funcţionează MS Teams), se va folosi platforma Zoom. Studenţii vor primi prin email link-ul de acces de la cadrul didactic (a se verifica inclusiv folder-ul de spam).

The class is taught in MS Teams. There is a single team for both lecture and seminar. Students who have not been added to the team, can get access codes via email, upon request. As a backup (in case there are malfunctions in Teams), the class will meet on Zoom. Students will get the access link by email from the teacher (make sure to check your spam folder, as well).

 

Anunţ important (Important Note)

Alţi studenţii care doresc participe la unul din cursurile de mai sus sau cei care īntāmpină greutăţi īn a intra īn team, vor trimite un email la adresa smicula@math.ubbcluj.ro, care conţină următoarele informaţii: numele, anul/grupa, cursul la care doresc participe, contul de MS Teams şi orice alte informaţii relevante.

International students who want to enroll in any of the classes mentioned above or have difficulty in joining a team, will send an email to the address smicula@math.ubbcluj.ro, which includes their name, the course  they want to join, their MS Teams account and any other relevant information.