Contact
Conf. dr. habil. Sanda Micula,
Departamentul de Matematică, Facultatea de Matematică şi Informatică,
Universitatea Babeş-Bolyai,
Str. M. Kogălniceanu nr. 1, 400084 Cluj-Napoca, România
Tel: +40.264.405300-5242 Fax: +40.264.591906
E-mail: smicula@math.ubbcluj.ro, sanda.micula@ubbcluj.ro