Curriculum Vitae

 
     
     
Home
Curriculum Vitae
List of Publications
Data naşterii

 

28 august, 1936, Ianoşda, Jud. Bihor  
Studii  1949-1952, Ianoşda (Școala generală)

 1952-1955, Oradea (Liceul "Emanuil Gojdu")

 1955-1960, Cluj, Facultatea de Matematică, secţia Matematică pură

 

Studii doctorale  1964-1966, 1967-1968, Universitatea Cluj-Napoca

 1966-1967  Universitatea din Lund (Suedia)

 1968  titlul de doctor  în  Matematică cu teza:

"Problema lui Dirichlet pentru sisteme tari eliptice" (conducător ştiințific  D. V. Ionescu)

Specialitatea:   Operatori neliniari şi ecuaţii diferenţiale (teoria punctului fix, teoria ecuaţiilor diferenţiale şi cu derivate parţiale, modelare matematică)

 

Poziţii didactice Universitatea Babeş-Bolyai din  Cluj-Napoca, din 1960

         1960-1967 asistent

         1967-1972 lector

         1972-1977 conferenţiar

         1977-2006 profesor

         2006-2011 profesor consultant

 

Poziţii administrative 1973-1976, prodecan Facultatea de Matematică

1976-1984, 1992-1996, prorector Universitatea  Babeş-Bolyai

Membru, 1992-2005, în Comisia de matematică a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

1985-2002, şef al Catedrei de Ecuaţii diferenţiale

1998-2002, şef al Departamentului de Matematică  aplicată

 Director centru de cercetare (atestat în 2001): Operatori neliniari şi ecuaţii diferenţiale

 

Poziţii editoriale Editor al  "Seminar on fixed point theory" (cu apariţie anuală; 1981-1999)  şi  Studia Univ. Babeş-Bolyai,   seria Mathematica (2000-2003)

Fondator şi editor al revistei  internaţionale: Fixed Point Theory (revistă ISI din 2007)

membru în comitetul de redacţie la următoarele reviste:

     Carpathian Journal of Mathematics  

     Mathematica

     Studia UBB, seria Math.

     Gazette des Mathematiciens (Paris)

     Pure Mathematics Manuscripts (Calcultta)

     The Global J. Math. and Math. Sci.

     Scientiae Mathematicae Japonicae           

referent la Mathematical Reviews şi Zentralblatt Math.

Consulting Editor of the Contemporary Who’s Who

 

Conducător de doctorat din 1990

au obţinut titlul de doctor: V. Berinde, A. Petruşel, V. Mureşan, G. Dezsö, A. Bege, F. Aldea, M. Şerban, A. Buică, S. Mureşan, A. Sîntămărian, A. Muntean, C. Chifu, K. Baranyai, E. Miklos, Sz. Andras, A. Bica, C. Bacoţiu, V. Dârzu – Ilea, A. Tarţa, V.Olaru, R. Gabor,  L. Galea, G. Petruşel, M. Dobriţoiu, M. Păcurar, E. Egri, C. Crăciun.

 

Activităţi seminariale

conducător al următoarelor seminarii ştiinţifice:

     Seminarul de teoria punctului fix  (1969-2006; cu şedinţe săptămânale)

     Matematica de bază (1980-1988; cu şedinţe săptămânale)

     Seminarul de Matematică aplicată (1998-2009; cu şedinţe lunare)

 

Activitatea didactică

curs de bază:

     Ecuaţii diferenţiale şi sisteme dinamice

cursuri speciale:

     Teoria calitativă a ecuaţiilor diferenţiale

     Teoria punctului fix

     Operatori neliniari

     Structuri de punct fix

     Operatori Picard

     Teoria metrică a punctului fix

     Modelare matematică

     Biomatematică

     Metodologia cercetării ştiinţifice de matematică şi informatică  

am tipărit patru cursuri

 

Activitatea ştiinţifică

am introdus noţiuni noi: familii de funcţii cu proprietatea lui Sturm, operatori Bessaga, operatori Janos, operatori Picard, operatori slab Picard, operatorul A, R-contracţii, funcţionale cu  proprietatea de intersecţie,  structuri de punct fix, structuri de punct fix cu proprietatea de punct fix comun, structuri de punct fix cu proprietatea de coincidenţă, structuri maximale de punct fix

am iniţiat şi dezvoltat două teorii:

     teoria operatorilor Picard

     teoria structurilor de punct fix

am tipărit şase monografii de teoria punctului fix

am publicat peste 140 de articole ştiinţifice în domeniul Ecuaţiilor diferenţiale ordinare, Ecuaţiilor cu derivate parţiale şi Teoria punctului fix

am fost Director la 9 granturi de cercetare, dintre care unul la Banca Mondială în valoare de 110.000 $

Rezultatele principale obţinute sunt în:

     principii de maxim

     teoreme de tip Sturm

     funcţii Green

     teoria metrică a punctului fix

     teoria operatorilor Picard

     inegalități operatoriale

     teoria structurilor de punct fix

     aplicaţii ale teoriei punctului fix în teoria ecuațiilor.

 

Mobilităţi

1966-1967 (1 octombrie 1966 - 1 iunie 1967), Lund;

1966, Göteborg;

1971 (octombrie - decembrie), Moscova;

1972, Brno;

1973,  Oberwolfach;

1976, Zagreb;

1983, Budapesta;

1991, Chişinău;

1992, Lvov;

1993, Tübingen;

1993, Florenţa;

1994, Budapesta;

1998, Metz;

1999, Visegrad;

1999, Stuttgart

 

Cărţi de bază

Metrical fixed point theorems, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, 1979

Principii şi aplicaţii ale teoriei punctului fix, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1979

Ecuaţii diferenţiale, ecuaţii integrale şi sisteme dinamice, Transilvania Press, Cluj-Napoca, 1996

Generalized contractions and applications, Editura Presa Universitară Clujea-nă, Cluj-Napoca 2001

(cu A. Petruşel şi G. Petruşel)  Fixed point theory 1950-2000. Romanian con-tributions, House of the Book of Science, Cluj-Napoca, 2002.

Fixed Point Structure Theory, Cluj Univ. Press, 2006.

 

Conferinţele invitate

Maximum principle for elliptic equations, Inter. Conf. of Swedish Math. Soc., Göteborg, 1967

Approximation of the fixed points of generalized contractions, Royal Irish Academy Conf. on Numerical Analysis, Dublin, 29 iulie - 2 august 1974

Fixed point theorems on cartezian product and applications, Conf. on diff. eq., Oberwolfach, Aprilie, 1973

Fixed point structures, International Conf. on Topology, Vadul lui Vodă, septembrie, 1991

Picard operator and applications, 3eme Colloque Franco-Roumain,    Cluj-Napoca, sep-tembrie 1996

Fiber Picard operators and applications, Visegrad, iunie, 1999

Picard operators and applications, Stuttgart, 1999.

 

Membru în organizaţii ştiinţifice

Societatea de Ştiinţe Matematice din România (din 1956)

American Mathematical Society (din 1971)

Japanesse Assoc. of Math. Sc. (din 1995)

International Federation of Nonlinear Analist (1995-1997)

Société Mathématique de France (1998-2000)

Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles (1999-2000)

European Mathematical Society (din 2003).

 

Distincţii

Ordinul “Meritul Ştiinţific” clasa a III-a  (Decret prezidenţial nr. 280 / 1979)

Profesor universitar evidenţiat  (ordinul nr. 5641 din 15 iunie 1985)

Brevet, Medalia Jubiliară Argintată, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de apariţie neîntreruptă a revistei Gazeta Matematică

Doctor Honoris Causa al Universităţii de Nord din Baia Mare (23.09.2004)

Doctor Honoris Causa al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca (13.06.2005)

Diploma de excelenţă pe anul 2008 a Societăţii de Ştiinţe Matematice din România

Profesor Emerit al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (2012).

Doctor Honoris Causa al Universităţii de Vest din Timişoara (10.11.2015)

 

   

 

 

 

Home | Curriculum Vitae | List of Publications