Complemente de Analiza Matematica

anul universitar 2023-2024

Canalul de discutii MS Teams al echipei Complemente de Analiza Matematica.

Continut seminar (sustineri referate)

Nota: Fiecare referat este sustinut la tabla de cate o grupa formata din 3 studenti. Acestia isi vor imparti materialul in mod echitabil, in ordinea problemelor. Se urmareste claritatea expunerii, intelegerea continutului, originalitatea prezentarii (notite proprii) si incadrarea in timp (2x50 minute/referat). Temele cu verde sunt disponibile. De asemenea, pana la sfarsitul semestrului fiecare student va trimite rezolvarile tuturor exercitiilor din propriul referat. Aceste activitati reprezinta 50% din nota finala.

Continut curs

Bibliografie

[1] Chen H.: Excursions in Classical Analysis, MAA, 2010
[2] Cobzas S.: Analiza matematica (Calcul diferential), Presa Universitara Clujeana, 1997
[3] Duren P.: Invitation to Classical Analysis, AMS, 2012
[4] Kaczor W.J., Nowak M.T.: Problems in Mathematical Analysis I, AMS, 2000
[5] Mercer P.R.: More calculus of a single variable, Springer, 2014
[6] Trif T.: Analiza matematica - teme pentru perfectionarea profesorilor de matematica, Casa Cartii de Stiinta, 2017
[7] Zorich V.A.: Mathematical Analysis I & II, Springer, 2004

Ultima modificare: 22 mai 2024