ILEA VERONICA

Pentru studenti

 

       Matematici generale                                                                                                             Matematici speciale    
      

       Instruire asistata de calculator                                                                                           Istoria matematicii   
 

       Ecuatii diferentiale 2020-2021                                                                                             Aspecte metodice privind predarea matematicii cu softuri educationale
 

                                                                                                                                                        Sisteme dinamice-engl    

 

                                                                                                                                                        Ecuatii diferentiale -2018-2019