Levente Simon

(+40) 745-549541 · simonl@math.ubbcluj.ro

I am currently doing my PhD in the joint programme of the Babeș-Bolyai University, Cluj, Romania and the Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary under the direction of Asoc. Prof. Anna Soós and Prof. Octavian Agratini.

Domains of interest: fractals, network science and the intersection of these topics.

Erdős number: 5.

Publications

 1. Simon Levente - Soós Anna, Fractal analysis on the football pitch, preprint.
 2. Simon Levente - Soós Anna, Fractal analysis on growing graph sequences, accepted.
 3. Simon Levente - Soós Anna, Fixed point limits of self-similar network sequences, accepted.
 4. Simon Levente - Soós Anna, 2018, Fractal analysis on evolving Apollonian networks, In: Hudoba Péter (ed.): Proceedings of WSPS-5, Budapest: Section of Mathematical and Information Sciences of Association of Hungarian PhD and DLA Students, 41.
 5. Simon Levente - Soós Anna, 2017, Fixed point theorem on high dimensional Apollonian networks, In: Ioan Dumitrache, Adina Magda Florea, Florin Pop, Alexandru Dumitraşcu (ed.): IEEE Proceeding of CSCS21 - 21st International Conference on Control Systems and Computer Science, 441-446, doi: 10.1109/CSCS.2017.68.
 6. Simon Levente - Soós Anna, 2017, Fractal dimension algorithms for social networks, In: Hudoba Péter (ed.): Proceedings of WSPS-4, Budapest: Section of Mathematical and Information Sciences of Association of Hungarian PhD and DLA Students, 32.
 7. Simon Levente - Soós Anna, 2016, Limit sets of graph-driven iterated (multi)function systems, Annales Univ. Sci. Budapest., Sec. Comp., 45, 183–198.
 8. Simon Levente - Soós Anna, 2016, Cantor Type Fixed Sets of Iterated Multifunction Systems Corresponding to Self-Similar Networks, Applied Mathematics, 7, 365-374. doi: 10.4236/am.2016.74034.
 9. Simon Levente - Soós Anna, 2016, Iterated multifunction systems correspoding to self-similar networks, In: Cserép Máté (ed.): Proceedings of WSPS-3, Budapest: Section of Mathematical and Information Sciences of Association of Hungarian PhD and DLA Students, 27.
In Hungarian:
 1. Simon Levente, 2016, Hipergráfok fraktálelemzése: a doboz-lefedési algoritmusoktól a többértékű iterált függvényrendszerekig, In: B. Varga Judit (szerk.): Intelligens háló 2016 - Határon túli fiatal kutatók tanulmányai, Tatabánya: Edutus Főiskola, 81-88.
 2. Simon Levente, 2016, Doboz-lefedési gráfalgoritmusok gyorsítása és optimalizálása centralitásfogalmak segítségével, In: Ternovácz Bálint (szerk.): Ingenia Hungarica II, Budapest: ELTE Eötvös Collegium, 35-55.
 3. Simon Levente – Szőcs Endre, 2016, Fraktáltulajdonságok a háromszéki civil szervezetek hálózatában, In: Balázs Géza – Kovács László – Szőke Viktória (szerk.): Hálózatkutatás - Hálózatok és (inter)diszciplínák, Budapest: Inter-Magyar Szemiotikai Társaság, 204-211.
 4. Simon Levente, 2015 , Erdős-Rényi hipergráfok fokszámfüggvényeinek fraktálvizsgálata, In: Novák Anikó (szerk.): Párhuzamok vonzásában - A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma 2015. évi PhD-konferenciájának tanulmányaiból, Budapest: Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma, 397-411.
 5. Simon Levente – Szőcs Endre, 2015, Centrális aktorok a XXIII. RMKT Közgazdász Vándorgyűlés résztvevői struktúrájában, Közgazdász Fórum, 18 (1), 73-82.
 6. Simon Levente, 2015, Társadalmi hálózatok fraktálelemzése a mohó-színezési doboz-lefedési algoritmus segítségével, In: Búzás Norbert – Prónay Szabolcs (szerk.): Tudásteremtés és –alkalmazás a modern társadalomban, Szeged: Szegedi Tudományegyetem Interdiszciplináris Tudásmenedzsment Kutatóközpont, 121-132.
 7. Simon Levente, 2015, Valószínűségi gráfok fraktáldimenzió függvényeinek számítógépes közelítése. In: Dr. Járai-Szabó Ferenc (szerk): XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia – Fizika-, Földtudományok- és Matematika szekció - Kivonatkötet, Alkalmazott matematika panel, Kolozsvár, Románia, 413.
 8. Simon Levente, 2013, A fraktáldimenzió érve a valószínűségi hálózatok egy innovatív algoritmussal való ábrázolása mellett, In: Székely Tünde (szerk.): Innováció és kreativitás a tudományban, Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület – Romániai Magyar Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Szövetsége, 241-257.
 9. Simon Levente, 2013, Egy székelyföldi kisrégió civil hálózatának fejlődése, In: Balázs Géza – Kovács László – Szőke Viktória (szerk.), Hálózatkutatás – Diszciplínák és metszéspontok, Budapest: Inter-Eötvös-Mszt-BOM-SZTE JGYPK, 101-111.
 10. Simon Levente, 2013, Valószínűségi gráfok fraktáldimenziójának vizsgálata, In: IV. Eötvös Konferencia program- és absztraktfüzete, Budapest: ELTE, pp. 55-56.
 11. Simon Levente, 2012, Háromszéki civil szervezetek hálózata, In: Balázs Géza – Kovács László – Szőke Viktória (szerk.), Hálózatkutatás – Interdiszciplináris megközelítések, Budapest: Inter-Mszt-BOM-Eötvös, 136-144.
 12. Simon Levente, 2012, Tamási Áron hálózatai, In: Balázs Géza – Kovács László – Szőke Viktória (szerk.), Hálózatkutatás – Interdiszciplináris megközelítések, Budapest: Inter-Mszt-BOM-Eötvös, 173-177.

Talks & posters

 1. Fractal Geometry and Stochastics 6, Bad Herrenald, Germany, 2018, Title: Fractal analysis and fixed point theorems on probabilistic high-dimensional Apollonian graph sequences, joint work with Anna Soós.
 2. 12th Joint Conference on Mathematics and Computer Science, Cluj, Romania, 2018, Title: Fractal analysis on growing graph sequences, joint work with Anna Soós.
 3. 5th Winter School of PhD Students in Informatics and Mathematics, Debrecen, Hungary, 2018, Title: Fractal analysis on evolving Apollonian networks, joint poster with Anna Soós.
 4. 4th Winter School of PhD Students in Informatics and Mathematics, Pécs, Hungary, 2017, Title: Fractal dimension algorithms for social networks, joint poster with Anna Soós.
 5. 21st International Conference on Control Systems and Computer Science - 8th International Workshop on Interdisciplinary Approaches in Fractal Analysis, Bucharest, Romania, 2017, Fixed point theorem on high dimensional Apollonian networks, joint work with Anna Soós.
 6. 11th Joint Conference on Mathematics and Computer Science, Eger, Hungary, 2016, Title: Fixed sets of iterated (multi)function systems driven by Erdos-Rényi graphs, joint work with Anna Soós.
 7. 3rd Winter School of PhD Students in Informatics and Mathematics, Győr, Hungary, 2016, Title: Iterated multifunction systems corresponding to self-similar networks, joint poster with Anna Soós.
 8. Quality and excellence in Doctoral Reseach, Babeș-Bolyai University, Băile Felix - Félixfürdő, Romania, 2015, Title: An iterated multifunction system corresponding to self-similar networks, , joint work with Anna Soós.
 9. Fractal Geometry and Stochastics V, Tabarz, Germany, 2014, Title: The argument of the Hausdorff dimension for the representation of strategies palying stochastic prisoners dilemma on probabilistic graphs, Coordinator: dr. Anna Soós.
In Hungarian:
 1. I. erdélyi adatvizualizáció mini-konferencia, Kolozsvár, 2019, Előadás címe: Adatvizualizációs és hálózatelemzés a focipályán
 2. A Magyar Tudomány Napja Erdélyben, Sepsiszentgyörgy, 2018, Előadás címe: Fixponttétel apollóniai hálózatokon
 3. Sepsiszentgyörgy Város Tanácsa, Sepsiszentgyörgy, 2017, Előadás címe: Növekvő hálózatok fraktálelemzése
 4. Simon Levente, Developers Meetup, Sepsiszemtgyörgy, Románia, 2017, Előadás címe: Hálózatok vizualizációja
 5. Thinkonomy Christmas Talks, Sepsiszentgyörgy, Románia, 2016, Előadás címe: Önkéntesek és hálózatok
 6. A Magyar Tudomány Napja Erdélyben, 7. Matematika és Informatika Alkalmazásokkal Konferencia, Kolozsvár, Románia, 2016, Előadás címe: Fixponttétel apollóniai hálózatokon, társszerző: dr. Soós Anna
 7. III. Kárpát-medencei szakkollégiumi konferencia, Eötvös Collegium, Budapest, Magyarország, 2016, Előadás címe: Hipergráfok fraktálelemzése: a doboz-lefedési algoritmusoktól a többértékű iterált függvényrendszerekig
 8. 6. Üzleti tervek versenye, Junior Business Club – BBTE, Sepsiszentgyörgy, Románia, 2016, Előadás címe: network connoiseur – hálózatkutatás az üzleti életben. 3. díj
 9. IV. Interdiszciplináris párbeszéd. Egyediség és véletlen, BBTE, Kolozsvár, Románia, 2015, Előadás címe: Társadalmi hálózatok fraktálelemzése
 10. Tudásteremtés és –alkalmazás a modern társadalomban konferencia, Szegedi Tudományegyetem, Szeged, Magyarország, 2015, Előadás címe: Társadalmi hálózatok fraktálelemzése a mohó-színezési doboz-lefedési algoritmus segítségével
 11. 30. NYATA – Szakkollégiumok Nyári Találkozója, Kolozsvár, Románia, 2015, Előadás címe: A magyarországi szakkollégiumi struktúra erdélyi magyar leképeződései: közös pontok és különbségek
 12. II. Kárpát-medencei szakkollégiumi konferencia, Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia, 2015, Előadás címe: Erdős-Rényi hipergráfok fraktálelemzése
 13. XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia – Fizika-, Földtudományok- és Matematika szekció, Alkalmazott matematika panel, Kolozsvár, Románia, 2015, Előadás címe: Valószínűségi gráfok fraktáldimenzió függvényeinek számítógépes közelítése
 14. Tehetséggondozás az ELTE-n – a hallgatók szemével, Budapest, 2015, Előadás címe: A ELTE szakkollégiumok és a kolozsvári magyar szakkollégiumok kapcsolatai
 15. CEEPUS szeminárium, Ljubljanai Egyetem, Ljubjana, Szlovénia, 2015, Előadás címe: Hálózatok fraktálelemzése
 16. PhD-konferencia, Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma, Pécs, Magyarország, 2015, Előadás címe: Erdős-Rény hipergráfok fokszámfüggvényeinek fraktálvizsgálata
 17. A Magyar Tudomány Napja Erdélyben, 5. Matematika és Informatika Alkalmazásokkal Konferencia, Kolozsvár, Románia, 2014, Előadás címe: Doboz-lefedési gráfalgoritmusok optimalizálása és gyorsítása, Szakmai irányító: dr. Soós Anna
 18. Sepsiszentgyörgy Város Tanácsa, Sepsiszentgyörgy, 2014, Előadás címe: Társadalmi hálózatok fraktálelemzése
 19. Közgazdász Borklub, Kolozsvár, Románia, 2014, Előadás címe: Bázis és potenciál a Romaniái Magyar Közgazdász Társaság hálózatában
 20. A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Szakkollégiumának évzáró konferenciája, Kolozsvár, Románia, 2014, Előadás címe: A fraktáldimenzió érve a valószínűségi hálózatok egy innovatív algoritmussal való ábrázolása mellett, Szakmai irányító: dr. Soós Anna (román nyelven)
 21. XVII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia, Kolozsvár, Románia, 2014, Előadás címe: Hálózatmodellek fraktálelemzése, Matematika szekció, Szakmai irányító: dr. Soós Anna
 22. Radikalizmus a struktúrában: a szakkollégiumok szerepe a felsőoktatásban, Kolozsvár, Románia, 2014, Előadás címe: A fraktáldimenzió érve a valószínűségi hálózatok egy innovatív algoritmussal való ábrázolása mellett, Szakmai irányító: dr. Soós Anna
 23. Innováció és kreativitás a tudományban, Sapientia EMTE, Kolozsvár, Románia, 2013, Előadás címe: A fraktáldimenzió érve a valószínűségi hálózatok egy innovatív algoritmussal való ábrázolása mellett, Leginovatívabb téma díja, Szakmai irányító: dr. Soós Anna
 24. Hálózatok 2013, Budapest, Magyarország, 2013, Előadás címe: Fraktáltulajdonságok a háromszéki civil szervezetek hálózatában
 25. A Magyar Tudomány Napja Erdélyben, 4. Matematika és Informatika Alkalmazásokkal Konferencia Vályi Gyula (1855-1913) emlékére, Kolozsvár, Románia, 2013, Előadás címe: A fraktáldimenzió érve a valószínűségi hálózatok Fruchterman-Reingold algoritmussal való ábrázolása mellett, Szakmai irányító: dr. Soós Anna
 26. DÖKSZAB - Diákönkormányzati Szabadegyetem, Tasnád, Románia, 2013, Előadás címe: Értékek szerepe és szerepek értéke társadalmi hálózatokban
 27. XVI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia, Kolozsvár, Románia, 2013, Előadás címe: Valószínűségi gráfok fraktáldimenzió függvényeinek számítógépes közelítése, Matematika szekció, 2. díj, Szakmai irányító: dr. Soós Anna
 28. XIV. Eötvös Konferencia, Budapest, Magyarország, 2013, Előadás címe: Valószínűségi gráfok fraktáldimenzió függvényeinek számítógépes közelítése, Matematika-fizika szekció, Szakmai irányító: dr. Soós Anna
 29. II. Erdélyi Politikatudományi Konferencia, Kolozsvár, Románia, 2013, Előadás címe: A háromszéki civil szervezetek hálózatának fejlődése
 30. Hálózatok 2012, Budapest, Magyarország, 2012, Előadás címe: A háromszéki civil szervezetek hálózatának fejlődése
 31. XV. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia, Kolozsvár, Románia, 2012, Előadás címe: Gráfok fraktáldimenziójának elemzése, Matematika szekció, 3. díj, Szakmai irányító: dr. Soós Anna
 32. Hálózatok 2011, Szombathely, Magyarország, 2011, Előadás címe: Dráma és szövegkönyv hálózatos viszonya Tamási Áron „Énekes madár” című drámája és a Tamási Áron Színház „A csoda” című előadása alapján
 33. XIV. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia, Kolozsvár, Románia, 2011, Előadás címe: Tusványos – Húsz esztendőm hatalom, Kommunikáció szekció, Szakmai vezető: dr. Kádár Magor
 34. Hálózatok 2010, Szombathely, Magyarország, 2010, Előadás címe: Háromszéki civil szervezetek hálózata
 35. IX. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia, Újvidék, Szerbia, 2010, Előadás címe: Háromszéki civil szervezetek hálózata, Társadalomtudományi szekció, Szakmai vezető: dr. Kádár Magor
 36. XIII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia , Kolozsvár, Románia, 2010, Előadás címe: Háromszéki civil szervezetek hálózata, Kommunikáció szekció, Szakmai vezető: dr. Kádár Magor

Workshops

 1. Summer School on Graph limits, groups and stochastic processes, Rényi Institute, Budapest, Hungary, August 2017
 2. The 25th Jyväskylä Summer School, Jyväskylä University, Jyväskylä, Finland, August 2015
 3. Summer School in Mathematics, Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary, June 2015
 4. Mini Course on Stochastic Games held by János Flesch, Corvinus University, Budapest, October 2013