STATISTICĂ MATEMATICĂ

MATEMATICĂ ŞI MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, ROMÂNĂ, AN 3

Anul universitar 2020-2021, Semestrul I

 

NU ESTE PERMISĂ ȊNREGISTRAREA ACTIVITĂṬILOR DIDACTICE

Conform LEN 2011, înregistrarea prin orice procedee a activităţii didactice poate fi făcută numai cu acordul cadrului didactic.

                                                                               

CURSUL ŞI SEMINARUL se vor desfăşura pe platforma Microsoft Teams în cadrul grupului ”Statistica Matematica Curs/Seminar”.

Materialele aferente cursului/seminarului vor fi postate pe MS Teams, în cadrul aceluiaşi grup, în Files/Materiale de Curs.

Studenţii de la Mate şi Mate-Info, Română, An 3 au fost adăugaţi în acest grup.

Studenţii aflaţi în prelungire de studii, care doresc să participe la acest curs, pot adera la grup folosind link curs si seminar

Coordonator de Curs şi Seminar:

Conf. dr. Natalia Roşca  natalia@math.ubbcluj.ro

 

LABORATORUL se va desfăşura pe platforma Microsoft Teams în cadrul grupului ”Statistica Matematica Laborator”.

Studenţii de la Mate şi Mate-Info, Română, An 3 au fost adăugaţi în acest grup.

Studenţii aflaţi în prelungire de studii pot adera la grup folosind link laborator

Coordonator de Laborator:

Asist. drd. Florin Albişoru  florin.albisoru@math.ubbcluj.ro

 

NOTA la disciplina Statistică Matematică va fi obţinută astfel:

-80% examen scris în sesiune  

-10% seminar (minimum 10 prezenţe + participarea activă la seminar: implicarea în discutarea şi rezolvarea problemelor, activitatea individuală)

-10% laborator (minimum 6 prezenţe, predarea la timp a laboratoarelor)