STATISTICĂ MATEMATICĂ

MATEMATICĂ ŞI MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, ROMÂNĂ, AN 3

Anul universitar 2021-2022, Semestrul I

NU ESTE PERMISĂ ȊNREGISTRAREA ACTIVITĂṬILOR DIDACTICE

Conform LEN 2011, înregistrarea prin orice procedee a activităţii didactice poate fi făcută numai cu acordul cadrului didactic.

CURS/SEMINAR: platforma MS Teams, grupul ”Statistica Matematica”

Materialele aferente cursului/seminarului vor fi postate pe MS Teams, în cadrul aceluiaşi grup, în Files/Materiale de Curs.

Studenţii de la Mate şi Mate-Info, Română, An 3 au fost adăugaţi în acest grup.

Studenţii aflaţi în prelungire de studii, care doresc să participe la curs, pot adera la grup folosind link

Coordonator de Curs şi Seminar:  Conf. dr. Natalia Roşca  natalia@math.ubbcluj.ro

LABORATOR grupele 331 şi 332: platforma MS Teams, grupul SM - MIR3 - Laborator - 331+332 - 2021/2022”, pe canalele aferente fiecărei semigrupe.

Coordonator Laborator (331, 332):  Asist. Drd. Florin Albişoru  florin.albisoru@math.ubbcluj.ro

LABORATOR grupa 131:  platforma MS Teams, grupul   Lab Statistica M3 (grupa 131)”

LABORATOR grupa 333:  platforma MS Teams, grupul ”Lab Statistica MI3 (grupa 333) ”

    Coordonator Laborator (131, 333):  Drd. Ioan Papuc    ioan.papuc@math.ubbcluj.ro

Studenţii aflaţi în prelungire de studii, care doresc să participe la laborator, sunt rugaţi să contacteze coordonatorul de laborator pentru a fi adăugaţi în grup.