Tutoriat grupa 331

Pentru tutoriat am creat un grup pe MSTeams accesibil la https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a448297127f614cf59d8370ae7f0332c3%40thread.tacv2/conversations?groupId=a387b0e4-7821-4081-8a51-6ac6d0c43653&tenantId=5a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095

Orele de tutoriat sunt īn orar, joia īntre 18 și 19. Dacă este nevoie, putem stabili īntālniri și īn afara acestui interval de timp.