Mecanică teoretică - program de conversie profesională matematică

Principalul obiectiv al cursului este de a familiariza cursanții cu noțiunile de bază din cinematica și dinamica punctului material și a solidului rigid. În programa de învățământ sunt prevăzute săptămânal o oră de curs, o oră de seminar și o oră de laborator.

Evaluarea se face pe parcursul semestrului, se vor da două lucrări scrise (în 3-4 decembrie, respectiv după vacanța de iarnă).

Bibliografie selectivă:

1. Brădeanu P. - Mecanică Teoretică, vol. 1 şi 2, Litografia Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 1988

2. Brădeanu P., Pop I., Brădeanu D. - Probleme şi Exerciţii de Mecanică Teoretică, Editura Tehnică, Bucureşti, 1979

3. Bălan Șt. - Culegere de probleme de mecanică, Editura didactică și Pedagogică, București, 1972

4. Iacob C. - Mecanică Teoretică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980

5. Kohr M. - Capitole Speciale de Mecanică, Presa Universitară Clujeană, Cluj- Napoca, 2005

6. Turcu A., Kohr - Ile M. - Culegere de Probleme de Mecanică Teoretică, Litografia Universităţii Babeş- Bolyai, Cluj-Napoca, 1993

7. Vâlcovici V., Bălan Șt., Voinea R. - Mecanică teoretică, Editura Tehnică, București, 1968.