Astronomie

Obiectivul principal al cursului este însușirea cunoștințelor teoretice și practice necesare înțelegerii principalelor fenomene astronomice. Pe parcursul semestrului se vor da două lucrări prima la jumătatea semestrului și a doua la sfârșitul semestrului.

Activitățile de curs, seminar și laborator se vor desfășura online, pe MSTeams. Am creat echipa pentru astronomie, în care, vă rog, să cereți să fiți înscriși. Pentru acces folosiți https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aOzXaH38XIii2ur_72wu0zjM6NWzV2rG6fb9jVQVrbu41%40thread.tacv2/conversations?groupId=6ba70734-9eeb-4ff6-957e-2127bedc3df0&tenantId=5a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095

Pe Teams, la Files, veți găsi materialele folosite la toate activitățile.

ESTE INTERZISĂ ÎNREGISTRAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE.

Conform legislației în vigoare, înregistrarea prin orice procedee a activității didactice poate fi făcută numai cu acordul participanților (profesori și elevi).

Cerințe de prezență: participarea activă la activitățile didactice. Prezența la curs este recomandată. La seminar este obligatorie prezența la cel puțin 75% din seminarii (5 din cele 7). La laborator este obligatorie prezența la 90% din laboratoare (6 din cele 7).

Bibliografie

1. BLAGA, C.: Sistemul nostru solar, Editura Albastra, Cluj-Napoca, 2001.

2. CUREA, I.: Atlas stelar descriptiv, Tipografia Universitatii Timisoara, 1970.

3. KARTUNEN, H., KROGER, P., OJA, H., POUTANEN, M., DONNER, K., J., - Fundamental Astronomy, Springer, Berlin, Heidelberg, 1994.

4. ROY A.E., CLARKE D.: Astronomy:Principles and Practice, Institute of Physics Publishing, 2003

5. PAL A., POP V., URECHE V.: Astronomie, Culegere de probleme, Presa Universitara clujeana, Cluj-Napoca, 1998.

6. POP V., POP D.: Trigonometrie plana si trigonometrie sferica, Presa Universitara clujeana, Cluj-Napoca, 2003.

7. URECHE V.: Universul, Astronomie, vol. I, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1982.