Teme de mecanică și astronomie pentru perfecționarea profesorilor

Īncercarea oamenilor de știință de a īnțelege și explica fenomenele naturale a impulsionat dezvoltarea matematicii. Preocuparea lor pentru a explica mișcarea aștrilor pe bolta cerească a dus la introducerea unor metode de rezolvare a ecuațiilor diferențiale, care sunt folosite astăzi nu doar īn mecanica cerească ci și īn alte domenii ale matematicii.

Prima parte a cursului este dedicată aplicațiilor mecanicii īn geometrie, a doua mișcării corpurilor din sistemul solar, iar a ultima descrierii pe scurt a corpurilor din Univers.

Activitățile de curs și laborator se vor desfășura online, pe MSTeams. Pentru acces folosiți https://teams.microsoft.com/l/team/19%3alfDpLYicsmzmvQyhE4wL0dP3Z6lZU-mE0XkcygJYxs81%40thread.tacv2/conversations?groupId=b766296c-09b9-417f-b9e4-548653774a8c&tenantId=5a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095

Pe Teams, la Files, veți găsi materialele folosite la toate activitățile.

ESTE INTERZISĂ ĪNREGISTRAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE.

Conform legislației īn vigoare, īnregistrarea prin orice procedee a activității didactice poate fi făcută numai cu acordul participanților (profesori și elevi).

Cerințe de prezență: participarea activă la activitățile didactice. Prezența la curs este recomandată. La laborator este obligatorie prezența la 90% din laboratoare (11 din cele 13 (laboratorul de miercuri 1 decembrie se pierde)).

Bibliografie pentru curs

1. Blaga Cristina - Sistemul nostru solar, Editura Albastră, Cluj-Napoca 2001

2. Iacob Caius - Matematică Aplicată și Mecanică, Ed.Acad. R.S.R.,1989

3. Kogan B.Yu. - The Application of Mechanics to Geometry, The University of Chicago Press, 1974

4. Oproiu Tiberiu, Pal Arpad, Pop Vasile, Ureche Vasile - Astronomie, Culegere de exerciții, probleme și programe de calcul, Cluj-Napoca, 1985.

5. Pop Vasile, Blaga Cristina - Astronomie Observatională, Editura Risoprint, Cluj-Napoca 2005

6. Roy A.E., Clarke D. Astronomy: Principles and Practice, IOP, 2003.

7. Schuppar G. - Geometrie auf der Kugel, Springer Spektrum, 2017

8. Ureche Vasile - Universul, Astronomie, vol I, Editura Dacia, Cluj-Napoca 1982

9. Uspenski V.A. - Unele aplicații ale mecanicii īn matematică, Editura Tehnică, București, 1961